Nieuwsbrief Jeugd 0-4 oktober 2023

GGD Zaanstreek WaterlandGGD Zaanstreek Waterland

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 

GGD Zaanstreek Waterland

  |  online weergeven
jaargang 4 | nummer 5 | oktober 2023
 
Inleiding
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan allerlei onderwerpen die in de komende weken gaan spelen. 

Wij vragen u in dit nummer om de landelijke campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ bij ouders onder de aandacht te brengen. GGD Zaanstreek-Waterland doet mee aan deze campagne om ouders en andere opvoeders bewust te maken van hun voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen.

Sinds dit jaar biedt ons Cursusbureau naast cursussen, trainingen en themabijeenkomsten ook webinars voor ouders, jongeren, kinderen en professionals. Zo is er op 22 november een gratis webinar over schoolrijpheid. Ouders krijgen dan antwoorden op vragen als; welke vaardigheden heeft een kind nodig om naar de basisschool te kunnen gaan en welke ontwikkelingen maakt hun kind door tussen de 2 jaar en 4 jaar? Misschien interessant voor ouders waar u als professional mee in aanraking komt?

In deze nieuwsbrief een aankondiging van de inspiratiebijeenkomst van JOGG-Zaanstad op 20 november. Het thema van deze bijeenkomst is mentale veerkracht. Alle professionals uit Zaanstad die met (ouders van) jeugd (-9 maanden tot 23 jaar) werken zijn van harte welkom om hier aan mee te doen. 

Ook kunt u in dit nummer lezen over de Week van de motoriek en de landelijke Week tegen Kindermishandeling. En de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling komt aan de orde.

Veel leesplezier!

 
Zien drinken doet drinken campagne

Maandag 6 november start de landelijke campagne ‘Zien drinken, doet drinken’. GGD Zaanstreek-Waterland doet mee aan deze campagne om ouders en andere opvoeders bewust te maken van hun voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen. In de Alcoholactieweek (6 tot en met 10 november) is er volop aandacht voor de campagne, ook in de landelijk media. 
 
» Lees verder
 
 
 
Webinar over schoolrijpheid      
Op woensdag 22 november organiseert de GGD van 19.30 – 20.00 uur een gratis webinar over schoolrijpheid. Het webinar richt zich op de aanloop naar het basisonderwijs. Carolien Ostermann (pedagogisch adviseur bij GGD Zaanstreek-Waterland) en Janneke van der Made (logopedist bij GGD Zaanstreek-Waterland) geven onder andere antwoorden op vragen als; welke vaardigheden heeft een kind nodig om naar de basisschool te kunnen gaan en welke ontwikkelingen maakt hun kind door tussen de 2 jaar en 4 jaar? Maar ook wat kunnen ouders van school verwachten? En wat verwacht school van het kind? Voor welke puzzels en parels kom je als ouder te staan in deze periode?  

Wilt u ouders attent maken op dit webinar? Ze kunnen zich aanmelden via de site van het Cursusbureau.

 
 
 
 
Inspiratiebijeenkomst mentale veerkracht
JOGG-Zaanstad organiseert ook dit jaar weer een  inspiratiebijeenkomst! Deze staat gepland op maandag 20 november van 15.00 tot 19.00 uur en het onderwerp is mentale veerkracht.
Tijdens de bijeenkomst is er kennisoverdracht over het vergroten van mentale veerkracht. We bespreken onder andere wat professionals kunnen doen als er signalen zijn van mentale overbelasting. Er zijn verschillende workshops te volgen over o.a. voeding, ademhaling en stress tijdens de zwangerschap. We sluiten af met een lekker en gezond dinerbuffet.
Alle professionals uit Zaanstad die met (ouders van) jeugd (-9 maanden tot 23 jaar) werken zijn van harte welkom om mee te doen.

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze inspiratiebijeenkomst? Mail dan naar info@joggzaanstad.nl.

 
 
 
 
De week van de motoriek
Voldoende beweging is voor iedereen belangrijk. Beweging op jonge leeftijd stimuleert beweging op latere leeftijd. De motorische ontwikkeling is hierbij belangrijk. Van 6 tot en met 9 november 2023 is het de Week van de motoriek. Tijdens deze week staan we stil bij de motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het kenniscentrum sport en bewegen organiseert fysieke en online bijeenkomsten over dit thema. Op deze website kunt u zich hiervoor inschrijven. Volg bijvoorbeeld een webinar over stimuleren van bewegen vanaf de geboorte, aansluiten bij de leefwereld van mensen in armoede of het betrekken van kinderen met een motorische achterstand.

 
 
 
 
Week tegen Kindermishandeling

Van 20 tot en met 26 november 2023 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Deze week zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen groter te maken. 
 
» Lees verder
 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Weet u de meldcode met vertrouwen toe te passen? Kent u alle ins en outs? U bent niet de enige die het misschien lastig vindt om de meldcode in te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Terwijl u als professional wel verplicht bent om ermee te werken. 
 
» Lees verder
 
 
 
Agenda
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
T: (0900) 254 54 54
E: communicatie@ggdzw.nl

Volg ons op:
Twitter Twitter Twitter Twitter
Redactie

Anne van Deuren (Gezondheidsbevordering)
Claudia Ris (Communicatie)
Ilja Geertzen (Infectieziekten)
Jantje Kunze (Toezicht)
Jody Maubach (Jeugdgezondheidszorg)

 

Marjon Bartelds (Communicatie)
Michelle Wennekers (Epidemiologie)
Naomi Albrecht (JOGG-Zaanstad)
Sarah Prins (Veilig Thuis)

 
E-mail opties