Nieuwsbrief Kenniswerkplaats oktober 2023

GGD Zaanstreek WaterlandGGD Zaanstreek Waterland

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 

GGD Zaanstreek Waterland

Nieuwsbrief Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Zaanstreek-Waterland

  |  online weergeven

jaargang 1 | nummer 1 | 19 oktober 2023
GGD Zaanstreek Waterland
Introductie
Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag (OG) Zaanstreek-Waterland. ‘Hoe zorgen wij als regio Zaanstreek-Waterland ervoor dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid niet tussen wal en schip vallen?’  Samen met alle netwerkpartners, ervaringsdeskundigen en de mensen om wie het gaat, onderzoeken we de mogelijke antwoorden op deze vraag. Dit doen we in de vorm van leercirkels, waarin beleid en praktijk vertegenwoordigd zijn. 

In deze eerste editie vind je onder meer een terugblik op de startbijeenkomst van 27 juni, een toelichting op de gekozen wijken waar de pilots gaan lopen, het onderzoek uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA), en de planning en voortgang van de leercirkels. In Nederland ‘lopen’ meerdere kenniswerkplaatsen OG. We zullen dan ook regelmatig onze blik naar buiten richten en de ontwikkelingen elders met jullie delen.

Ken je geïnteresseerden die de nieuwsbrief ook graag zouden willen ontvangen? Stuur hem gerust door.

Veel leesplezier.

Ina Boerema
Projectleider Kenniswerkplaats 

De Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag is opgezet in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk), ketenpartners en gemeenten in de regio. De kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw. Het regionale samenwerkingsverband Zorg & Veiligheid in Zaanstreek-Waterland, Allen voor Eén, is eindverantwoordelijk.
 
Startbijeenkomst 27 juni jl.: de presentaties

De drukbezochte startbijeenkomst van de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Zaanstreek-Waterland is inmiddels alweer even geleden. Als sprekers waren ‘verbinder’ Michael Milo van GEM.

(Ecosysteem Mentale Gezondheid), en senior ervaringsdeskundige Jeroen de Haan van Movisie uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen. Een verslag van de bijeenkomst, inclusief de presentaties is naar alle deelnemers verstuurd. Klik hier om de presentaties van die dag nog eens na te lezen.

 
 
 
 
De pilots 
Pilot 1: Samenwerken in de wijk: deze pilot start in Zaandam is dat in de wijk Oud Koog/Oud Zaandijk en in Purmerend in de wijken Weidevenne en de Purmer. Kleinere gemeenten worden van harte uitgenodigd om ook aan te sluiten bij dit traject. 
Doel: verbeteren van de samenwerking in de wijk rond psychisch kwetsbare mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Er zijn veel organisaties en betrokkenen actief in de wijken om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen. Toch lijkt het of niet iedereen tijdig de juiste hulp kan vinden, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende wordt samengewerkt tussen organisaties, waardoor mensen op wachtlijsten terecht komen of niet goed weten waar ze terecht moeten voor welk probleem. 

Pilot 2: inzet van mensen met ervaringskennis: hier is een aparte werkgroep voor opgezet van mensen die hier actief mee bezig zijn. 
Doel: borgen van de inzet van mensen met ervaringskennis in organisaties , zoals de GGD en wijkteams, en . actieve deelname aan beleidsontwikkeling. Ook op bestuurlijk niveau. Dus niet pas achteraf meedenken met beleid.  

De eerste stappen worden momenteel gezet. Zo zijn we bij de GGD met het Meld- en Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ) in gesprek over het inzetten van mensen met ervaringskennis. Ook zijn ervaringsdeskundigen uitgenodigd bij de werkgroep POG (Personen Onbegrepen Gedrag) van Allen voor Eén. 

 
 
 
 
De leercirkels. Waar beleid en praktijk samenkomen
In de pilotwijken in Zaandam en in Purmerend starten we in november met de eerste leercirkels. 
In elke pilotwijk vormen we een ‘leercirkel’, waar we in gesprek gaan met professionals, ervaringsdeskundigen en buurtbewoners over de samenwerking. We brengen met de deelnemers in kaart wat er al is, wat verder uitgebreid kan worden en wat nog ontbreekt. Samen maken we een plan om tot verbeteringen te komen en deze ook uit te voeren. 

We organiseren drie leercirkels per wijk, in de periode november 2023 – juni 2024: 

  • 1e Bijeenkomst: Brainstorm over ‘wat is er al, wat gaat goed, wat ontbreekt’ 

De vervolgbijeenkomsten vinden plaats medio januari en maart 2024. 2e bijeenkomst: Globaal plan van aanpak om verbeteringen te realiseren

  • 3e bijeenkomst: Uitgewerkt plan van aanpak
 
 
 
 
Het onderzoek: introductie HvA collega’s, hun rol en toelichting onderzoek 
Namens de Hogeschool van Amsterdam (Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk) zijn onderzoekers Pamela Lucas, Ingrid Glas, Jesper Rözer en lector Lex Veldboer betrokken. Zij nemen deel aan de leercirkels en verrichten onderzoek tijdens de pilots. Dat onderzoek vindt plaats in de pilotwijken en bestaat bijvoorbeeld uit het interviewen van professionals, ervaringsdeskundigen en inwoners naar hun wensen en behoeften wat betreft ondersteuning. Daarnaast brengen ze praktijkvoorbeelden in kaart en relevant onderzoek. De uitkomsten en ervaringen die in de pilots worden opgedaan, kunnen worden meenemen in het lesaanbod, gebruikt worden voor artikelen en bijvoorbeeld tijdens een kennis-café. 
 
 
 
 
De blik naar buiten
Zaanstreek-Waterland is met de kenniswerkplaats aangesloten bij het landelijke begeleidings- en onderzoeksprogramma BE-Grip
Daarnaast worden uitwisselbijeenkomsten georganiseerd met andere regio’s waar ook kenniswerkplaatsen opgezet zijn, zoals Amsterdam en Flevoland.
 
 
 
 
Agenda
  • 1 november – Begeleidingscommissie overleg
  • 21 november 2023 – Leercirkels Weidevenne (Purmerend)
  • 23 november – LeercirkelsOud Koog-Oud Zaandijk (Zaandam)
  • Nog te plannen: De Purmer in Purmerend, eind 2023 
 
 
 
 
Meedenken met de pilots en de leercirkels
Als je vragen hebt of zelf een rol wilt spelen in een van de leercirkels of anderszins van gedachten wilt wisselen over de pilots, neem dan contact met ons op via kenniswerkplaats@ggdzw.nl
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Redactie
Projectgroep regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag

Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar kenniswerkplaats@ggdzw.nl ovv Redactie Nieuwsbrief Kenniswerkplaats OG

 
E-mail opties