Nieuwsbrief MABZ juni 2023

GGD Zaanstreek WaterlandGGD Zaanstreek Waterland

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 

GGD Zaanstreek Waterland

Nieuwsbrief MABZ

  |  online weergeven

jaargang 2 | nummer 1 | [date:nl|MMMM yyyy|now]
 
Inleiding
Aan de hand van gesprekken met ketenpartners bleek dat er behoefte is om beter op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen rondom MABZ en de dienstverlening in het algemeen.
Uiteraard zorgen wij hier graag voor. In de vierde editie lees je onder anderen over de Kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag, onze integrale aanpak van verwarde personen op straat, en de wet Wams.
Heb je een suggestie voor de volgende nieuwsbrief, laat het ons weten via mabz@ggdzw.nl.

Veel leesplezier!
Saskia Mannaert, Teammanager MABZ

 
 
 
 
Integrale aanpak ‘personen met verward gedrag op straat’ werkt

De integrale gebiedsscans Criminaliteit en Overlast en (actuele) politiecijfers laten de afgelopen jaren een flinke toename zien van veiligheidsproblemen, die te maken hebben met sociaal-psychische problematiek. De extramuralisering – verschuiving in het zorgaanbod van intramurale instellingen naar zorg en begeleiding aan huis – draagt hieraan bij. Vaak gaat het om mensen die onder de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) vallen. 
 
» Lees verder
 
 
 
Campagne ‘Hey, het is oké’ voor jongeren met beginnende mentale klachten
In mei heeft het ministerie van VWS de nieuwe jongerencampagne van Hey, het is oké gelanceerd. Doel van de campagne is het bespreekbaar maken en normaliseren van angst- en paniekstoornissen en depressie. De campagne stimuleert jongeren om over hun mentale klachten te praten, en geeft tips hoe je dit kunt doen. Onder andere door ervaringen van jongeren te delen. Kijk voor meer informatie op www.heyhetisoke.nl
 
» Lees verder
 
 
 
Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag in Zaanstreek-Waterland

In februari dit jaar is de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag in onze regio van start gegaan. De kenniswerkplaats richt zich op het (verder) ontwikkelen van laagdrempelige ondersteuning in de wijk, aan mensen met (complex) psychische problemen.
 
» Lees verder
 
 
 
De wet Wams in het kort. Wat levert het op.
De Wams (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) heeft als doel om de knelpunten weg te nemen in het sociaal domein wat betreft gegevensuitwisseling en privacy. Dan gaat het om hulp aan individuen en gezinnen waarbij sprake is van complexe sociale problemen. Deze meervoudige problematiek kan bijvoorbeeld bestaan uit armoede, huisvestingsproblemen, verslaving, psychische aandoeningen, werkloosheid en huiselijk geweld. Deze problemen zijn vaak met elkaar verweven en kunnen elkaar versterken, waardoor de situatie nog complexer wordt. 
 
   » Lees verder
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Redactie
MABZ

Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar mabz@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief MABZ.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW

 
E-mail opties