Nieuwsbrief MABZ november 2022

GGD Zaanstreek WaterlandGGD Zaanstreek Waterland

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 

GGD Zaanstreek Waterland

Nieuwsbrief MABZ

  |  online weergeven

jaargang 1 | nummer 3 | [date:nl|MMMM yyyy|now]
 
Inleiding – Integraliteit en samenwerking als sleutelwoorden
Het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ) kan alleen het verschil maken als we een goed netwerk hebben en ‘warm’ in contact staan en blijven met alle collega’s in onze regio. Het ‘samen staan voor kwetsbare burgers’ betekent voor mij verbinding geven aan ons netwerk en aan elkaar. 
Elkaar vinden, de bereidheid hebben om samen te werken, het juiste goed te doen, elkaar verantwoordelijkheid geven, en er op vertrouwen dat iedereen zijn rol oppakt. Klinkt zo eenvoudig. Toch hebben we de afgelopen jaren kunnen ervaren dat elkaars taal spreken, elkaar écht begrijpen en de verantwoordelijkheden goed beleggen in ons netwerk, helemaal geen eenvoudig klusje is. 
Inmiddels kan ik stellen dat we elkaar veel beter, maar ook veel sneller weten te vinden. We weten van elkaar waar ieders rol begint en eindigt. Ook durven we elkaar aan te spreken als er zaken niet lekker gaan, of anders lopen dan afgesproken. Allemaal redenen waarom ik de integrale benadering met groot vertrouwen tegemoet zie. Samenhang en verbinding zijn voor mij de sleutelwoorden van 2022. 
Voor 2023 zie ik het als doel om buiten de kaders om en over financiële schotten heen te durven denken. Ook zou ik graag de menselijke maat weer terug willen brengen in onze discussies. Want dát maakt ons integraal bezig. Komend jaar zou ik graag verder willen praten over de doorontwikkeling van de regierol in ons netwerk. Regievoering is onder andere bij langlopende casuïstiek een cruciaal element om een doorbraak te creëren. Zo kunnen we nog meer voor de kwetsbare burger doen, en houden we klein wat klein kan blijven. 

Via deze weg wens ik iedereen een mooi 2023 met veel positieve energie voor integrale samenwerking in Zaanstreek-Waterland! En ik hoop dat we blijven omzien naar onze (kwetsbare) burgers en elkaar! 

Begin deze maand heeft Movisie een webartikel geschreven over de integrale werkwijze van MABZ en haar netwerkpartners. Klik hier voor het artikel.   

Saskia Mannaert
Teammanager MABZ

 
 
 
 
Uitkomst onderzoek ‘Notoire overlastgevers’ in Zaanstreek-Waterland

Uit een eerste analyse van de GGD (MABZ), de politie en de netwerkpartners is gebleken dat binnen de regio Zaanstreek-Waterland 54 personen wonen met onbegrepen gedrag, die zeer frequent voor overlast zorgen (notoire overlastgevers). Hoewel het een relatief klein deel van alle overlastgevers betreft, eist deze groep zeer veel capaciteit op van politie en GGD (MABZ). Bij deze groep heerst in alle gevallen multiproblematiek, zoals verslaving, psychosociale problemen, (licht) verstandelijke beperking en instabiliteit op diverse leefgebieden (schulden, dakloosheid, werkloosheid etc).  
 
» Lees verder
 
 
 
MABZ ondersteunt Oekraïense vluchtelingen aan boord
Sylvia van der Giessen en Johan Veldman, beide medewerkers van het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ), monitoren al geruime tijd de mentale gezondheid van 230 Oekraïners aan boord van de schepen MS Lisabelle en MPS Cezanne, en verlenen psychosociale hulp. Beide schepen liggen in verbinding, en naast elkaar aan de Havenstraat in Zaandam. 
 
» Lees verder
 
 
 
Uitvoering Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Op 1 januari 2020 werd de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). Deze nieuwe wet heeft voor een aantal belangrijke veranderingen gezorgd. De BOPZ was met name gericht op verplichte opname en de Wvggz richt zich op verplichte zorg. De Wvggz biedt handvatten om meer ambulante en preventieve hulp te bieden aan mensen met psychische problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. Deze verplichte zorg kan dus ook thuis worden opgelegd. 
 
» Lees verder
 
 
 
Resultaat 1K Z1E J3 campagne in de regio
Team Suïcidepreventie, onderdeel van het MABZ, werkt nauw samen met 113 zelfmoordpreventie. Afgelopen zomer hebben we een landelijke campagne van 113 binnen onze regio uitgezet. Die bestond uit het plaatsen van plaquettes op openbare bankjes. Op de plaquettes staat de tekst “Een goed gesprek begint met iemand echt zien”. Tevens staat er een QR-code op met de link naar de 113 (campagne) site. 
6 van de 7 gemeenten hebben meegedaan aan het verspreiden van de plaquettes. Meerdere wethouders hebben als eerste plaatsgenomen op het bankje. Niet alleen in de grote plaatsen, ook in de kleine dorpskernen zijn bankjes voorzien van een plaquette. Van Spijkerboor tot Volendam, van Watergang tot Purmerend, meer dan 100 plaquettes zijn er inmiddels geplaatst.
Met enige trots kunnen we concluderen dat we samen met de gemeenten ervoor hebben gezorgd dat wij als regio de grootste plaatsingsdichtheid hebben van heel Nederland. 
 
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam
Tel. (0900) 254 54 54
Redactie
MABZ

Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar mabz@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief MABZ.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW

 
E-mail opties