Nieuwsbrief Veilig Thuis februari 2023

Veilig ThuisVeilig Thuis

 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

 

Veilig Thuis

Veilig Thuis

Nieuwsbrief Veilig Thuis, februari 2023

  |  online weergeven

jaargang 8 | nummer 1 | [date:nl|MMMM yyyy|now]
 
Trainingen huiselijk geweld en kindermishandeling
Dit jaar worden er weer (basis)trainingen gegeven voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook worden er verdiepingstrainingen aangeboden. Deze worden vanuit het regionale programma Geweld Hoort Nergens Thuis kosteloos aangeboden door Bureau MeerMogelijkheden. 

 
» Lees verder
 
 
 
Augeo helpt je verder
De Augeo Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij helpen professionals die met kinderen en ouders werken. Dit doen zij met behulp van allerlei toegespitste online trainingen voor beroepskrachten, en het publiceren van het Augeo Magazine. Dit online tijdschrift over veilig opgroeien verschijnt minimaal vijf keer per jaar. Hierin vind je informatie over actuele onderzoeken en projecten die de aanpak helpen verbeteren. Kijk eens op hun website, en schrijf je in voor het magazine.
 
 
 
Aanschuiven bij een Veilig Thuis voorlichtingsbijeenkomst
Wil je als ketenpartner in de regio een keertje meekijken hoe het er aan toegaat bij Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland? Maandelijks verzorgen we een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden. Tijdens de bijeenkomst lichten wij onze manier van werken toe en schuif je aan bij een intern casuïstiekoverleg. Omdat we met kleine groepjes werken is vooraf aanmelden noodzakelijk. De bijeenkomsten in 2023 zijn op 23 februari (vol), 23 maart, 20 april, 25 mei, 29 juni, 21 september, 19 oktober en 23 november. Tijdstip: 9:00-11.30. 

Aanmelden kan via het secretariaat van Veilig Thuis secretariaatveiligthuis@ggdzw.nl ovv Aanmelding Maandelijkse Veilig Thuis voorlichting.

 
 
 
Veilig Thuis op sterkte
Met behulp van een tijdschrijfonderzoek is in 2021 aangetoond dat Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland niet over de benodigde formatie beschikte voor het aantal adviesvragen en meldingen. Dankzij de gemeenten hebben we het afgelopen jaar nieuwe collega’s kunnen aantrekken en inwerken.
Inmiddels zijn er vier sub teams binnen Veilig Thuis actief: Team Frontoffice voor alle binnenkomende advies en meldingsvragen, Team Backoffice voor de onderzoeken, Crisisteam voor de spoedzaken, en het screeningsteam, voor het oppakken van de wachtlijst. Inmiddels is de wachtlijst gehalveerd. Daarnaast hebben wij met de gemeenten nadere afspraken gemaakt over de samenwerking en taakverdeling tussen Veilig Thuis en de lokale teams.  
 
 
 
Netwerkbijeenkomst 2023

Veilig Thuis kijkt met tevredenheid terug op de netwerkbijeenkomst van vorig jaar in de Taborkerk in Purmerend. Ook de deelnemers waren positief, zo bleek uit de evaluatie. Dit jaar zal Veilig Thuis weer een mooi programma voor onze netwerkpartners samenstellen. Zodra er meer bekend is over datum, locatie en invulling van de bijeenkomst volgt er meer informatie.
 
 
 
Colofon
Adresgegevens
Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Redactie
Sarah Prins
Nelleke Kooij

Voor opmerkingen en vragen over de nieuwsbrief kunt u mailen naar secretariaatveiligthuis@ggdzw.nl o.v.v. Redactie Nieuwsbrief Veilig Thuis. Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland is onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland.
Twitter Volg ons nu op Twitter via @GGDZW
www.veiligthuiszw.nl

 
E-mail opties