Arts vaccineren – basisarts

Arts vaccineren – basisarts (soms in combi met BCO) Taken

 • Controleert dagelijks samen met de dagcoördinator of de vereisten zoals beschreven in handleiding nog kloppend zijn om de continuïteit en efficiëntie te garanderen.
 • Geeft uitleg aan medewerkers in prikstraat
 • Adviseert burger over vaccinatie. Mocht er “ja” zijn geantwoord op één van de triagevragen, dan zal de burger zich moeten melden bij de arts voor advies over de vervolgstappen. Deze stap zal ook gevolgd moeten worden mocht de prik niet correct zijn toegediend. Mocht uit de triagevragen blijken dat de burger contra-indicaties heeft, wordt de contra-indicatie met de burger in kwestie besproken.
 • Is bekwaam in het starten van eerste hulp.
 • Adviseert burger over vervolgstap wanneer er te weinig vaccin is toegediend.
 • Geeft advies bij het toedienen van alleen oplosvloeistof.
 • Informeert burger over eventuele gevolgen als de prikker eerst zichzelf prikt en vervolgens de vaccinatie toedient.
 • Controleert registratie van eventuele incidenten met de burger in het dossier van de burger.
 • Monitort de bijwerkingen op de GGD-locatie.
 • Meldt ernstige en onverwachte postvaccinale reacties aan het Bijwerkingencentrum Lareb.

Kwalificaties

 • Basisarts met een geldige BIG-registratie.
 • In staat om onder begeleiding van een supervisor medisch inhoudelijke beslissingen te nemen op het gebied van infectieziektebestrijding.
 • Kennis van en vaardigheden rondom vaccineren, injecteren en de meest voorkomende bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties.
 • Goede communicatieve vaardigheden, stressbestendig en in staat om snelle en weloverwogen beslissingen te nemen.