Agenda Algemeen Bestuur 1 oktober 2020

Datum: 1 oktober 2020
Locatie: Raadszaal, stadhuis Purmerend
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: S. Mutluer
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw Vurehout (vertrouwelijk) Ter bespreking
4. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
5. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 2 juli 2020 Ter vaststelling
6. Concept-Bestuursrapportage 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
7. Algemene reserver
Zie begeleidingsformulier
Ter besluitvorming
8. Evaluatie governancecode
Zie begeleidingsformulier
Ter bespreking
9. Stand van zaken Impactanalyse coronacrisis
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
10. Jaarplanning 2021
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
11. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
12. Rondvraag en sluiting Ter vaststelling

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 1 oktober 2020 (pdf 107kb).