Agenda Algemeen Bestuur 10 maart 2022

Datum: 10 maart 2022
Locatie: GGD Vurehout,vergaderruimte 3.04
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan),  M. Elfferich (Landsmeer), wethouder (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), A. Kok (directeur a.i.), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur 9 december 2021 Ter vaststelling
4. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
5. Impactanalyse coronacrisis
Presentatie
Ter kennisname
6. 1e Begrotigingswijziging 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling voor zienswijze
7. Kadernota 2023
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling voor zienswijze
8. Schriftelijke mededelingen Ter kennisname
12. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 10 maart 2022  (pdf 51kb).