Agenda Algemeen Bestuur 14 oktober 2021

Datum: 14 oktober 2021
Locatie: ZOOM/ 3.04
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), L.A. Voogt (plv. DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Afscheid Ferdinand Strijthagen als Directeur Publieke Gezondheid Zaanstreek-Waterland  
3. Mededelingen Mondeling
4. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur 8 juli 2021 Ter vaststelling
5. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
6. Impactanalyse coronacrisis
Presentatie
Ter kennisname
7. Concept-Bestuursrapportage
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
8. GGD 3.0
Toelichting door de voorzitter
Ter kennisname
9. Archiefverordening GGD Zaanstreek-Waterland
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
10. Procedure Directeur Publieke Gezondheids
Toelichting door de voorzitter
Ter kennisname
11. Jaarplanning 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
12. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
13. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 14 oktober 2021  (pdf 108kb).