Agenda Algemeen Bestuur 15 december 2022

Datum: 15 december 2022
Locatie: GGD, Vurehout vergaderruimte 3.04
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: S. Onclin (Zaanstad), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), E. Taams (Oostzaan), T. Pietersma (Wormerland), J van Boeijen (Landsmeer), A. van de Weijenberg (Waterland), A. Kok (directeur a.i.), P. Zents (concerncontroller), S. Grigorjan, M. Boutsma
Voorzitter: S. Onclin
Notulist: C. Bosma

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Vaststelling
2. Mededelingen
Terugkoppeling vergadering Dagelijks Bestuur (mondeling)
Facturen GGD z.s.m. betalen in verband met liquiditeit (mondeling) mw. Onclin
Schriftelijke mededelingen
Ter informatie
3. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Provincie Noord-Holland: interbestuurlijk toezicht informatie en archiefbeheer 2012-2022
Verslag DB 29-9-2022
Ter kennisname
4. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 6 oktober 2022 Ter vaststelling
5. Kadernota 2023 Ter vaststelling
6. Concept regiovisie Ter vaststelling
7. Tarieven 2023 Ter vaststelling
8. Financiële verordening Ter vaststelling
9. Verkenning gezamenlijke huisvesting GGD en VrZW  
10. GGD 3.0 stand van zaken Ter bespreking
11. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 15 december  2022 (pdf 59kb).