Agenda Algemeen Bestuur 18 februari 2021

Datum: 18 februari 2021
Locatie: ZOOM
Tijdstip: 13.00 – 14.00 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering), K. de Ridder (sectormanager Preventie & Zorg)
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Conceptverslagen vergadering Algemeen Bestuur 25 januari 2021 en 2 februari 2021
Zie bijlagen
Ter vaststelling
4. Concept Kadernota 2022
Zie bijlagen
Ter vaststelling
5. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 18 februari 2021  (pdf 108kb).