Agenda Algemeen Bestuur 2 februari 2021

Datum: 2 februari 2021
Locatie: ZOOM
Tijdstip: 16.30 – 17.30
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering), K. de Ridder (sectormanager Preventie & Zorg)
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Concept Kadernota 2022 en aanbiedingsbrief voor zienswijze aan colleges en gemeenteraden
Zie bijlagen
Ter vaststelling
4. Proces uitwerking knelpunten en begroting 2022 Mondeling
5. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 2 februari 2021  (pdf 108kb).