Agenda Algemeen Bestuur 24 januari 2019

Datum: 24 januari 2019
Locatie: GGD Zaanstreek-Waterland, Zaandam (ruimte 3D)
Tijdstip: 11.00 – 12.30
(met aansluitend opening benedenverdieping en -meeneem- lunch)
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG)
Voorzitter: S. Mutluer
Notulist: C. Bosma

 

NR AGENDAPUNT STATUS
1.

Opening en vaststellen agenda (voorzitter)

Mondeling
2. Mededelingen

Mondeling

3. Ingekomen stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
4. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 18 oktober met actie- en besluitenlijst Ter vaststelling
5. Kadernota 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling
6. Nationaal Preventieakkoord
Zie begeleidingsformulier + bijlage “Nationaal Preventieakkoord”
Ter bespreking
7.

Governance GGD Zaanstreek-Waterland
a. Reglement van orde
b. Mandaatregeling
c. GGD GHOR Nederland – model-governancecode
Zie begeleidingsformulier

Ter vaststelling
8. Organisatieveranderplan fase III
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
9. Schriftelijke mededelingen
– Financiering Rijks Vaccinatie Programma
– Benchmark
– Suïcidecijfers
– Samenwerking Veiligheidsregio op terrein van Bedrijfsvoering
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
10. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 24 januari 2019 (pdf 116kb)