Agenda Algemeen Bestuur 25 januari 2021

Datum: 25 januari 2021
Locatie: ZOOM
Tijdstip: 17.00 – 18.00 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: S. Mutluer
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 17 december 2020 Ter vaststelling
4a. Concept Kadernota 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
4b. Planning behandeling concept Kadernota 2022 in gemeenteraden Ter bespreking
4c. Suïcidepreventie
Zie begeleidingsformulier
Ter bespreking
5. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 25 januari 2021  (pdf 104kb).