Agenda Algemeen Bestuur 27 maart 2019

Datum: 27 maart 2019
Locatie: Stadhuis Zaanstad, vergaderzaal 6 (LET OP: is een gewijzigde locatie)
Tijdstip: 11.00 – 12.30
(aansluitend themalunch van 12.30-13.00 uur over project suïcidepreventie)
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: S. Mutluer
Notulist: I. Verschoor

 

NR AGENDAPUNT STATUS
1.

Opening en vaststellen agenda (voorzitter)

Mondeling
2. Mededelingen

Mondeling

3. Ingekomen stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
4. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 24 januari 2019 met actie- en besluitenlijst Ter vaststelling
5. Concept-Jaarstukken 2018
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling
6. Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma
Zie begeleidingsformulier 
Ter bespreking
7. Concept-Begroting 2010 en advies doorlichting Begroting
Zie begeleidingsformulier
Ter voorlopige vaststelling
8. Tarieven plusprojecten en projecten 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
9. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
10. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2019 (pdf 107kb)