Agenda Algemeen Bestuur 4 juli 2019

Datum: 4 juli 2019
Locatie: Stadhuis Zaanstad, vergaderzaal A.3.42
Tijdstip: 11.00 – 12.30
(incl. lunch)
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), F.H.J. Strijthagen (DPG)
Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: S. Mutluer
Notulist: I. Verschoor

 

NR AGENDAPUNT STATUS
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Ingekomen stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
4. Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 27 maart 2019 met actie- en besluitenlijst Ter vaststelling
5. Jaar stukken 2018
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
6. Kadernota 2020
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
7. Begroting 2020 – 2023
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
8. Voordracht nieuwe accountant
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
9. Bestemmingsreserve frictiekosten projecten
Zie begeleidingsformulier
Ter besluitvorming
10. Schriftelijke mededelingen
Zie begeleidingformulier
Ter kennisname
11. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 (pdf 109kb)