Agenda Algemeen Bestuur 9 december 2021

Datum: 9 december 2021
Locatie: ZOOM
Tijdstip: 11.00 – 12.30 uur
Genodigden: N. Bonenkamp (Oostzaan), J. Dings (Beemster), M. Elfferich (Landsmeer), S. Mutluer (Zaanstad), T. van Nieuwkerk (Waterland), H.M.M. Rotgans (Purmerend), V. Tuijp (Edam-Volendam), K. van Waaijen (Wormerland), A. Kok (directeur a.i.), Ingrid Coolen (sectormanager Bedrijfsvoering)
Voorzitter: H.M.M. Rotgans
Notulist: I. Verschoor

NR Agendapunt Status
1. Opening en vaststellen agenda (voorzitter) Mondeling
2. Mededelingen Mondeling
3. Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur 14 oktober 2021 Ter vaststelling
4. Ingekomen stukken en uitgaande stukken
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
5. Impactanalyse coronacrisis
Presentatie
Ter kennisname
6. Concept-Bestuursrapportage 1e helft 2021
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
7. Kadernota 2023
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname – besluitvorming is voorzien in AB op 10 maart 2022
8. 1e Begrotingswijziging 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling voor zienswijze
9. Tarieven 2022
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
10. GGD 3.0
Zie begeleidingsformulier
Ter kennisname
11. Procedure aanstelling interim DPG
Zie begeleidingsformulier
Ter vaststelling
12. Afwikkeling beëindiging contract Straathoekwerk Oostzaan Mondeling
13. Rondvraag en sluiting  

Klik hier voor het PDF-bestand van de agenda van het Algemeen Bestuur van 9 december 2021  (pdf 106kb).