Besluitenlijst Algemeen Bestuur 10 maart 2022

NR Datum overleg Besluit
01 10 maart 2022 Kadernota 2023
Het Algemeen Bestuur stemt in met voorlopige vaststelling voor zienswijze van een beleidsarme kadernota. Bij het indienen van de kadernota voor zienswijze aan de raden wordt een Raadinformatiebrief gevoegd waarin de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van GGD 3.0 en de aandachtspunten en de gevolgen van GGD 3.0 voor de begroting 2023. Voor verzending aan de raden wordt de raadsinformatiebrief voor akkoord aan de leden van het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 10 maart 2022 (pdf 44kb).