Monitor COVID-19 in Zaanstreek-Waterland

Klik hier voor het PDF-bestand van de factsheet ‘Monitor COVID-19 in Zaanstreek-Waterland’ (pdf 581kb).

Epidemiologische situatie tot 1 juni 2020

De GGD verzamelt en analyseert gegevens over infectieziekten (waaronder over het coronavirus). Hierdoor krijgen we inzicht in verspreiding van het coronavirus in Zaanstreek-Waterland. Daarnaast monitort de GGD via panelonderzoek de beleving van inwoners. Cijfers over meldingen omtrent huiselijk geweld en personen met verward gedrag geven een beeld van de situatie rond mensen met bekende psychische/sociale kwetsbaarheid.

COVID-19 per gemeente

Voor het aantal gemelde COVID-19 patiënten en het aantal ziekenhuisopnames in Zaanstreek-Waterland per meldingsdatum verwijzen we u naar de grafiek in bijgaande pdf. Het aantal ziekenhuismeldingen fluctueert met de dag. Het was op het hoogste punt op 4 april 2020, namelijk 33 ziekenhuisopnames. Het aantal besmettingen in de regio wisselt per dag en was het hoogst op de dagen 29 maart, 1 april en 6 april. Toen was het aantal gemelde COVID-19 patiënten 34.

Meldingen per gemeente

Aantal bij GGDZW gemelde COVID-19 patiënten, naar gemeente, tot 1 juni 2020

 • Beemster, 13
 • Edam-Volendam, 121
 • Landsmeer, 23
 • Oostzaan, 26
 • Purmerend, 216
 • Waterland, 30
 • Wormerland, 45
 • Zaanstad, 425

Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Aantal bij de GGD’en gemelde COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente, tot 1 juni 2020

 • Beemster, 130
 • Edam-Volendam, 334
 • Landsmeer, 200
 • Oostzaan, 267
 • Purmerend, 266
 • Waterland, 172
 • Wormerland, 276
 • Zaanstad, 271

Ziekenhuisopnames per gemeente

Aantal bij GGDZW gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar gemeente, tot 1 juni 2020

 • Beemster, 4
 • Edam-Volendam, 24
 • Landsmeer, 3
 • Oostzaan, 11
 • Purmerend, 65
 • Waterland, 16
 • Wormerland, 20
 • Zaanstad, 117

Aantal bij de GGD’en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente, tot 1 juni 2020

 • Beemster, 40
 • Edam-Volendam, 66
 • Landsmeer, 26
 • Oostzaan, 113
 • Purmerend, 80
 • Waterland, 92
 • Wormerland, 123
 • Zaanstad, 75

Overledenen per gemeente

Aantal bij GGDZW gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar gemeente, tot 1 juni 2020

 • Beemster, 1
 • Edam-Volendam, 3
 • Landsmeer, 3
 • Oostzaan, 2
 • Purmerend, 34
 • Waterland, 4
 • Wormerland, 6
 • Zaanstad, 48

Aantal bij de GGD’en gemelde overleden COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente, tot 1 juni 2020

 • Beemster, 10
 • Edam-Volendam, 8
 • Landsmeer, 26
 • Oostzaan, 21
 • Purmerend, 42
 • Waterland, 23
 • Wormerland, 37
 • Zaanstad, 31

Sterfte in 2020 en in 2019

Overledenen (totaal alle doodsoorzaken) per week in ZW in 2019 en 2020

 • week 1, 54 in 2019, 68 in 2020
 • week 2, 57 in 2019, 72 in 2020
 • week 3, 76 in 2019, 68 in 2020
 • week 4, 61 in 2019, 60 in 2020
 • week 5, 58 in 2019, 69 in 2020
 • week 6, 58 in 2019, 66 in 2020
 • week 7, 76 in 2019, 67 in 2020
 • week 8, 51 in 2019, 55 in 2020
 • week 9, 60 in 2019, 52 in 2020
 • week 10, 59 in 2019, 69 in 2020
 • week 11, 63 in 2019, 58 in 2020
 • week 12, 52 in 2019, 71 in 2020
 • week 13, 63 in 2019, 69 in 2020
 • week 14, 53 in 2019, 77 in 2020
 • week 15, 52 in 2019, 94 in 2020
 • week 16, 53 in 2019, 86 in 2020
 • week 17, 44 in 2019, 76 in 2020
 • week 18, 50 in 2019, 58 in 2020
 • week 19, 38 in 2019, 64 in 2020
 • week 20, 54 in 2019, 52 in 2020

Niet bij alle mensen die zijn overleden aan COVID-19 is een laboratoriumtest gedaan. Deze mensen zijn daarom niet in de COVID-19 meldingsgegevens opgenomen, wat resulteert in een onderrapportage van de sterftecijfers aan COVID-19. Om mogelijk een completer beeld te krijgen van de sterfte door COVID-19 is in figuur 16 de totale sterfte in 2020 vergeleken met die van 2019.

Achtergrondkenmerken van COVID-19 patiënten

Percentage gemelde COVID-19 patiënten naar leeftijd in ZW en NL

 • 0-19 jaar, 3% in ZW, 2% in NL
 • 20-24 jaar, 5% in ZW, 4% in NL
 • 25-29 jaar, 5% in ZW, 5% in NL
 • 30-34 jaar, 4% in ZW, 5% in NL
 • 35-39 jaar, 3% in ZW, 4% in NL
 • 40-44 jaar, 5% in ZW, 5% in NL
 • 45-49 jaar, 6% in ZW, 7% in NL
 • 50-54 jaar, 10% in ZW, 9% in NL
 • 55-59 jaar, 10% in ZW, 10% in NL
 • 60-64 jaar, 7% in ZW, 8% in NL
 • 65-69 jaar, 5% in ZW, 5% in NL
 • 70-74 jaar, 7% in ZW, 6% in NL
 • 75-79 jaar, 8% in ZW, 7% in NL
 • 80-84 jaar, 7% in ZW, 8% in NL
 • 85-89 jaar, 9% in ZW, 8% in NL
 • 90-94 jaar, 4% in ZW, 5% in NL
 • 95+, 1% in ZW, 2% in NL

Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Man-vrouwverdeling van COVID patiënten in Zaanstreek-Waterland

Gemelde COVID-19 patiënten in ZW en NL

ZW
 • man, 37%
 • vrouw, 63%
NL
 • man, 37%
 • vrouw, 63%

Ziekenhuisopnames COVID-19 in ZW en NL

ZW
 • man, 60%
 • vrouw, 40%
NL
 • man, 61%
 • vrouw, 39%

Overleden COVID-19 patiënten in ZW en NL

ZW
 • man, 46%
 • vrouw, 54%
NL
 • man, 55%
 • vrouw, 45%

Zorgmedewerkers:

 • 21% van de gemelde COVID-19 patiënten werkt in de zorg.
 • 2% van de COVID-19 patiënten die opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis zijn werkzaam in de zorg.

Kwetsbare groepen

Het virus heeft impact op alle burgers, en dus ook op mensen met al bekende psychische/sociale kwetsbaarheid. Naast angst voor besmetting en eventueel ziek zijn, hebben zij potentieel meer last van het sociale isolement en de teruggelopen inzet van reguliere hulpverlening.

Meldingen Veilig thuis

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Alleen in de maanden februari en april is het aantal meldingen meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. In maart was het aantal meldingen hetzelfde en in mei zelfs iets minder.

Aantal meldingen Veilig Thuis in Zaanstreek-Waterland

 • jan, 187 in 2019, 160 in 2020
 • feb, 122 in 2019, 152 in 2020
 • mrt, 210 in 2019, 207 in 2020
 • apr, 182 in 2019, 207 in 2020
 • mei, 207 in 2019, 198 in 2020

Meldingen personen met verward gedrag

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag is vergeleken met vorig jaar. In alle maanden is een stijging van het aantal meldingen te zien in vergelijking tot dezelfde maand vorig jaar. Dit is met name het geval in de maand maart. Het is niet te zeggen dat de oorzaak hiervan de coronacrisis is.

Aantal meldingen personen met verward gedrag in Zaanstreek-Waterland

 • jan, 77 in 2019, 81 in 2020
 • feb, 52 in 2019, 67 in 2020
 • mrt, 71 in 2019, 83 in 2020
 • apr, 68 in 2019, 78 in 2020
 • mei, 56 in 2019, 65 in 2020
 • juni, 86 in 2019
 • juli, 114 in 2019
 • aug, 62 in 2019
 • sept, 80 in 2019
 • okt, 62 in 2019
 • nov, 61 in 2019
 • dec, 62 in 2019

De politie meldt personen met verward gedrag bij GGD Zaanstreek-Waterland. Doel is verbeterde vroegsignalering OGGZ problematiek en daarmee tijdige hulpverlening bij partners en vermindering van overlast.

Beleving inwoners

Hoe beleven inwoners de coronamaatregelen? Dit wordt regelmatig gevraagd in panelonderzoek.

In april:

Enerzijds geeft 70% van de panelleden aan zo normaal mogelijk door te leven. Op de stellingen hierover ziet 40% dit als een periode van rust en bezinning. Anderzijds geeft 55% van de respondenten aan dat corona hun leven op z’n kop zet. Bijna 70% van de inwoners wordt er onrustig van.

 • Informatiebehoefte: 22% van de inwoners wil meer informatie over het nieuwe coronavirus (april 2020)
 • Hulpbehoefte: 13% van de inwoners heeft behoefte aan hulp. Dat betreft met name oppas voor de kinderen,
  schoolbegeleiding, medische zorg (die nu uitgesteld is) en psychische hulp.
 • Bezorgdheid: 83% van de inwoners is bezorgd.

De volledige rapportage van GGD Zaanstreek-Waterland vindt u hier.

Eind mei:

Het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus neemt af. Mensen ervaren minder angst en somberheid dan in de beginfase van de corona-pandemie. Het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, blijft stabiel. De 1,5 meter afstand houden wordt steeds lastiger, ook bij bezoek thuis. Veel mensen met verkoudheidsklachten geven aan dat ze niet binnen blijven of van plan zijn om zich te laten testen.

 • Mensen gaan weer naar buiten en bezoeken elkaar vaker (+15%). Ook familie en vrienden op leeftijd of met onderliggende gezondheidsproblemen (+5 tot 8 %). Dit is in lijn met de versoepelingen van de maatregelen van het kabinet.
 • Minder mensen voelen zich eenzaam (-12 %).
 • Het aantal mensen dat aangeeft zich (veel) angstiger of somberder te voelen dan voor de crisis neemt af (-15%).
 • Mensen ervaren he virus als minder bedreigend (-13 procent).

De percentages geven het verschil aan tussen de eerste meting half april versus de huidige meting eind mei.
De resulaten van dit landelijk panelonderzoek van het RIVM en GGD’en vindt u hier.

Colofon

Uitgave: GGD Zaanstreek-Waterland, team epidemiologie en team infectieziektebestrijding, juni 2020

Voor meer informatie kunt u mailen naar: epi@ggdzw.nl
Contactpersonen: Martine Vliek-Mulder en Janneke Meijering

Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van de volgende bronvermelding: Monitor COVID-19 in Zaanstreek-Waterland, epidemiologische situatie tot 1 juni 2020. GGD Zaanstreek-Waterland, juni 2020.