Nieuws professionals

Start GHOR Zaanstreek-Waterland

Op 1 mei start het nieuw opgerichte GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland. Deze netwerkorganisatie coördineert en regisseert de geneeskundige hulpverlening -en continuïteit daarvan- in ramp- en crisissituaties.

Ketenaanpak rond mensen met verward gedrag

Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de lokale zorgaanpak van personen met verward gedrag en waarbij de nadruk ligt op meer regie van burgers. Om gemeenten in Noord-Holland te helpen bij de ondersteuning en opvang van mensen met verward gedrag, werken de gemeenten, de GGD, justitie, politie en zorgorganisaties sinds juni 2017 aan een integrale netwerkaanpak.

Ketenpartners waarderen samenwerking met GGD met 7,4

In het najaar 2018 heeft de GGD een stakeholdersonderzoek uitgevoerd onder verschillende ketenpartners op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd. Hiermee krijgt de GGD inzicht in hoe de ketenpartners de samenwerking met ons ervaren en welke rollen zij voor ons zien.

Loading