Nieuws professionals

Werk je mee aan Gezond en Kansrijk opgroeien?

In dit filmpje zie je hoe verschillende betrokkenen in 5 Zaanse gezondheidsnetwerken samenwerken aan het gezond en kansrijk opgroeien van de Zaanse jeugd. Professionals en vrijwilligers uit zorg- en sociaal domein, onderwijs, cultuur en sport zijn bij de netwerken aangesloten.

GGD Zaanstreek-Waterland huurt in via DAS

Vanaf 1 februari gaat GGD Zaanstreek-Waterland met een dynamisch aankoopsysteem (DAS) werken. Op deze manier voldoet de GGD aan de aanbestedingswet AW 2012 Dit betekent, dat de GGD alle opdrachten voor tijdelijke functies via www.ggdzwhuurtin.nl bekendmaakt. Deze site staat nu online.

Loading