Nieuws professionals

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

In het najaar van 2019 voeren alle GGD’en in Nederland voor de tweede keer gelijktijdig de Gezondheidsmonitor Jeugd in het voortgezet onderwijs uit. De vorige monitor vond plaats in najaar 2015.

Meer aandacht voor LHBTi

GGD Zaanstreek-Waterland is er voor alle inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland en wil dit zowel intern als extern op de kaart (blijven) zetten. De afgelopen maanden is er daarom op verschillende manieren aandacht besteed aan het thema LHBTi.

Mobility Mentoring®

Gemeente Zaanstad is, als één van de eerste drie gemeenten in Nederland, een pilot gestart met Mobility Mentoring®. Naast de sociale wijkteams is ook het team Straathoekwerk, onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland, gevraagd om Mobility Mentoring® in te zetten voor de doelgroep risicojongeren.

Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie (ABR) in Nederland zijn de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn in het land tien van deze netwerken opgezet.

Loading