Op 1 januari 2020 ging de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. Deze wet maakt verplichte zorg mogelijk buiten een instelling, dus in de eigen omgeving. Maakt u zich zorgen over iemand die mogelijk (verplichte) zorg nodig heeft? U kunt een melding doen bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ).

Meldpunt

Soms is iemand door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Maakt u zich ernstig zorgen over iemand? Meld dit dan gratis bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ). De medewerkers beoordelen de ernst van de situatie en wegen af of iemand verplichte zorg nodig heeft. Zo ja, dan doet GGD Zaanstreek Waterland een ‘verkennend onderzoek’. De uitkomst kan ook leiden tot lichtere, vrijwillige ondersteuning. Iedereen, hulpverlener en inwoner, kan bij het meldpunt terecht. Het is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op 075 – 651 8380 en via www.ggdzw.nl/mabz.

Inspraak en hoorplicht

De nieuwe wet regelt dat mensen die verplichte zorg nodig hebben, meer inspraak krijgen. Ze kunnen nu ook buiten een instelling behandeld worden. Gedwongen opname gebeurt alleen nog als iemand niet meer in de eigen omgeving kan blijven. Of hulp niet aanvaardt, terwijl die hulp wel nodig is. Zorgvuldige procedures moeten ook leiden tot betere besluitvorming over gedwongen hulp. De wet verplicht om altijd te luisteren naar het verhaal van de betrokkene.

De GGD regelt het meldpunt, verkennend onderzoek en hoorplicht voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Kijk voor meer informatie op www.ggdzw.nl/mabz en op www.ggdzw.nl/Wvggz.