Persbericht ‘RIVM constateert Britse variant in De Rusthoeve’

Klik hier voor het PDF-bestand van het persbericht ‘RIVM constateert Britse variant in De Rusthoeve’ (pdf 75kb).

Het RIVM doet steekproefsgewijs in Nederland nader onderzoek op de patiënten monsters naar de circulerende varianten van het COVID-19 virus. Bij hun steekproef in de onderzochte testen in De Rusthoeve heeft het RIVM bij 8 inwoners de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Dat verklaart de snelle stijging van het aantal besmettingen.

Op dit moment is de situatie in De Rusthoeve stabiel en zijn er geen besmettingen meer bijgekomen. De getroffen maatregelen in De Rusthoeve beschouwt de GGD als afdoende. De GGD ziet dan ook geen aanleiding om hier aanvullende maatregelen te adviseren.

Ongeveer 10% van alle besmettingen in onze regio is de Britse variant. Dat is hetzelfde percentage als in andere GGD-regio’s. De verwachting is dat dit de komende weken steeds per week zal verdubbelen. Daarom is het extra belangrijk dat ook de inwoners van Zaanstreek-Waterland zich goed aan de coronamaatregelen houden.

Noot voor de redactie:

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Marjon Bartelds, communicatieadviseur, via 06-57212349 of communicatie@ggdzw.nl.

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507 EC Zaandam
www.ggdzw.nl
info@ggdzw.nl