Arbeidsvoorwaarden GGD Zaanstreek-Waterland

De volgende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing als je bij ons in dienst komt.

Cao

Voor een medewerker van GGD Zaanstreek-Waterland (verder GGD) is de cao Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties (verder SGO) van toepassing.

Fulltime dienstverband

Een fulltime dienstverband is voor 36 uur per week.

Salaris

De GGD betaalt het salaris uit conform cao SGO.

Reiskosten

Je ontvangt op declaratiebasis de volgende vergoedingen:

 • Woon- werkverkeer, € 0,21 per kilometer
 • Dienstreizen, € 0,30 per kilometer

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding bedraagt per 1 mei 2023 € 3 netto per dag.

Verlof

 • Bij een fulltime dienstverband is het verlof:
  Wettelijk verlof 144 uur (4×36 uur)
  Bovenwettelijk verlof 50,4 uur (7 dagen a 7.2 uur)
 • Per 2024 is 5 mei een standaard vrije dag.

Individueel keuze budget

Bij de GGD bouw je per maand 17,05% van je maandsalaris op, dit is je individueel keuzebudget.

Dat bestaat uit:

 • 8% vakantietoeslag
 • 6,75% eindejaarsuitkering
 • 1,5% levensloopuitkering
 • 0,8% vakantiedagen die omgezet zijn in geld

Dit budget kun je naar eigen wensen inzetten.

 1. Je kunt het opgebouwde bedrag uitbetalen. Vormen zijn: maandelijks of één of meerder keren per jaar. Dat mag je zelf aangeven.
 2. Of je kunt kiezen voor de volgende doelen:
 • Verlof bijkopen (let op: kopen is een recht, opname gaat in overleg), max 187 uur.
 • Eén keer per 3 jaar fiets uitruilen.
 • Uitruilen vakbondscontributie..
 • Inzetten voor het fiscaal voordelig uitruilen van een opleiding

Verlof verkopen

Indien je veel verlof over hebt, mag je per jaar maximaal 72 uur bij fulltime dienstverband verkopen. Let op, dat mag niet van het wettelijk verlof. Wel bovenwettelijk verlof en opgebouwde spaaruren.

Spaaruren

Indien je af en toe meer werkt dat je arbeidsuren per week, kun je deze uren als tijd voor tijd schrijven als GGD spaaruren. Deze kun je dan op een later tijdstip weer opnemen.

Ouderschapsverlof

 • Ouderschapsverlofregeling Rijk
  Als ouder van één of meerdere kinderen tot 1 jaar heb je recht vanuit het Rijk op 9 weken a arbeidsduur per week betaald ouderschapsverlof a 70%.
 • Ouderschapsverlofregeling cao
  Als ouder van één of meerdere kinderen tot 8 jaar, kun je gebruik maken van de ouderschapsverlofregeling. Per kind heb je recht op 26 weken ouderschapsverlof op basis van je arbeidsuren per week. 13 weken krijg je voor de helft betaald. Bij opname van 1 dag per week (8 uur) wordt er 4 uur doorbetaald. De andere 13 weken kun je onbetaald opnemen. Let wel, het opgenomen gedeelte van de regeling Rijk gaat van het onbetaald verlof af.
 • Geen terugbetalingsregeling vanaf 1-6-2023 als je in uren teruggaat na einde ouderschapsverlof of uitdienst gaat.

Beschikbaarheidsdiensten

Ben je voor je functie verplicht om bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdiensten uit te oefenen? Dan kun je hiervoor tijd en geld declareren.

Pensioen

Als je bij de GGD in dienst bent, bouw je pensioen op via het ABP. Je krijgt automatisch bericht van het ABP als je aangemeld bent.

Tegemoetkoming zorgverzekering

In de cao SGO is geregeld dat je jaarlijks een tegemoetkoming krijgt in december. € 168,- bij salaris vanaf schaal 7 en € 296,- tot en met salarisschaal 6.

Personeelsvereniging

Je kunt vrijwillig deelnemen aan de personeelsvereniging. We houden dan elke maand € 2,- van je salaris in. Je krijgt informatie over de activiteiten van de personeelsvereniging. Het aanbod verschilt per jaar.

Vaccinaties

Je krijgt korting op zowel het consult als de eventuele reisvaccinaties. De korting bedraagt 20% van de vastgestelde prijzen en geldt ook voor gezinsleden.

Voor de functies die in aanraking komen met baby’s tot 6 maanden (GGD functies screener/consultatiebureauassistente/jeugdverpleegkundige/jeugdarts), kun je een afspraak maken voor een vaccinatie tegen kinkhoest. De GGD betaalt dit.

De GGD is rookvrij

Alle locaties van de GGD zijn rookvrij. Binnen én buiten. Je mag op deze terreinen niet roken.

30 dagen gezonder

Jaarlijks doet de GGD in maart mee met de landelijke campagne, 30 dagen gezonder. Je kunt je individueel en per team aanmelden. Er zijn dan acties om de leefstijl te verbeteren.

Training

De GGD investeert in haar medewerkers door het aanbieden van een organisatiebrede opleidingen. Bijvoorbeeld voor functies met klantcontacten is er de training ‘leren omgaan met agressie’.