Arbeidsvoorwaarden GGD Zaanstreek-Waterland

De volgende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing als je bij de GGD in dienst komt.

Cao

Voor medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland (verder GGD) is de cao Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties (verder SGO) van toepassing.

Fulltime dienstverband

Een fulltime dienstverband bij de GGD is 36 uur per week.

Salaris

De GGD betaalt het salaris uit conform cao SGO.

Reiskosten

Je ontvangt op declaratiebasis de volgende vergoedingen:

Woon- werk verkeer € 0,23 per kilometer
Dienstreizen € 0,30 per kilometer

Thuiswerkvergoeding

Je ontvangt op declaratiebasis een thuiswerkvergoeding. De thuiswerkvergoeding bedraagt € 3,00 netto per dag. Dit bedrag is opgebouwd uit thuiswerkvergoeding € 2,15 en internetvergoeding van
€ 0,85.

Verlof

 • Bij een fulltime dienstverband is het verlof:
  Wettelijk verlof 144 uur ( 4 x 36 uur)
  Bovenwettelijk verlof 50,4 uur (7 dagen a 7.2 uur)
 • Per 2024 is 5 mei een standaard vrije dag.
 • Per 2025 wordt bovenwettelijk verlof 57,4 uur

Individueel keuze budget

Bij de GGD bouw je per maand 17,05% van je maandsalaris op, dit is je individueel keuzebudget.
Dit percentage is opgebouwd uit onderstaande componenten:

 • 8% vakantietoeslag
 • 7,55% eindejaarsuitkering
 • 1,5% levensloopuitkering

Dit budget kun je naar eigen wensen inzetten.
1. Je kunt het opgebouwde bedrag uitbetalen. Vormen zijn: maandelijks of één of meerdere keren per jaar. Dat mag je zelf aangeven. In december wordt het standaard uitgekeerd.
2. Of je kunt kiezen voor de volgende doelen:
Verlof bijkopen (let op, kopen is een recht, opname gaat in overleg), max 187 uur.
Eén keer per 3 jaar fiets uitruilen.
Uitruilen vakbondscontributie.
Inzetten voor het fiscaal voordelig uitruilen van een opleiding.

Verlof verkopen

Per jaar mag je maximaal 72 uur bij fulltime dienstverband verkopen.
Let op, dit mag niet van het wettelijk verlof. Wel bovenwettelijk verlof en opgebouwde spaaruren.

Spaaruren

Indien je af en toe meer werkt dan je arbeidsuren per week, kun je deze uren als tijd voor tijd schrijven als GGD spaaruren. Deze uren kun je dan op een later tijdstip weer opnemen.

Ouderschapsverlof

 • Ouderschapsverlofregeling Rijk
  Als ouder van één of meerdere kinderen tot 1 jaar heb je recht vanuit het Rijk op 9 weken a arbeidsduur per week betaald ouderschapsverlof a 70%.
 • Ouderschapsverlofregeling cao
  Als ouder van één of meerdere kinderen tot 8 jaar, kun je gebruik maken van de ouderschapsverlofregeling. Per kind heb je recht op 26 weken ouderschapsverlof op basis van je arbeidsuren per week. 13 weken krijg je voor de helft betaald.
  Bij opname van 1 dag per week (8 uur) wordt er 4 uur doorbetaald.
  De andere 13 weken kun je onbetaald opnemen. Let wel, het opgenomen gedeelte van regeling Rijk gaat van het onbetaald verlof af.

Beschikbaarheidsdiensten

Ben je voor je functie verplicht bent om bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdiensten uit te oefenen? Dan kun je hiervoor tijd en geld declareren.

Pensioen

Als je bij de GGD in dienst bent, bouw je pensioen op via het ABP. Je krijgt automatisch bericht van het ABP als je aangemeld bent.

Tegemoetkoming zorgverzekering

In de cao SGO is geregeld dat je jaarlijks een tegemoetkoming krijgt in december € 168,- bij salaris vanaf schaal 7 en € 296,- tot en met salarisschaal 6.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je kunt je aanmelden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Premie afdracht loopt dan via het salaris.

Tegemoetkoming arbeidsongeschiktheidsverzekering

Indien de je een arbeidsongeschiktheidsverzekering al dan niet bij Loyalis of andere verzekeraar het, ontvangt je een tegemoetkoming van € 10,00 bruto per maand na het uploaden van een verzekeringspolis.

Personeelsvereniging

Je kunt vrijwillig deelnemen aan de personeelsvereniging. Er wordt dan maandelijks € 2,- van je salaris ingehouden. Je krijgt informatie over de activiteiten van de personeelsverening. Het aanbod verschilt per jaar.

Vaccinaties

Je ontvangt korting op zowel het consult als de eventuele vaccinaties. De korting bedraagt 20% van de vastgestelde prijzen en geldt ook voor gezinsleden.

Voor de functies die in aanraking komen met baby’s tot 6 maanden (GGD functies screener/consultatiebureauassistente/jeugdverpleegkundige/jeugdarts), kun je een afspraak maken voor vaccinatie tegen kinkhoest. De GGD betaalt dit.

De GGD is rookvrij

Alle locaties van de GGD zijn rookvrij. Zowel binnen als buiten. Je mag op deze terreinen niet roken.

30 dagen gezonder

Jaarlijks doet de GGD in maart mee met de landelijke campagne, 30 dagen gezonder. Je kunt je individueel en per team aanmelden. Er zijn dan acties om de leefstijl te verbeteren.

Training

De GGD investeert in haar medewerkers door het aanbieden van een organisatie-brede opleidingen. bijvoorbeeld voor functies met klantcontacten de training ‘leren omgaan met agressie’.