Arbeidsvoorwaarden GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland heeft de volgende arbeidsvoorwaarden voor jou als je in dienst komt.

Cao

Voor medewerker van GGD Zaanstreek-Waterland (verder GGD) geldt de cao Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties (verder SGO). Als de cao verandert, kan dat ook voor de onderstaande zaken gelden.

Fulltime dienstverband

Een fulltime dienstverband is voor 36 uur per week.

Salaris

De GGD betaalt het salaris uit conform cao SGO.

Reiskosten

Je ontvangt op declaratiebasis de volgende vergoedingen:

Woon- werk verkeer € 0,19 per kilometer
Dienstreizen € 0,28 per kilometer

Verlof

Bij een fulltime dienstverband is het verlof:

Wettelijk verlof 144 uur
Bovenwettelijk verlof 14,4 uur

Leeftijdsverlof (Naar rato bij minder arbeidsuren per week):

 • Onder 19 jaar 14,4 uur
 • Vanaf het jaar waarin je 35 wordt 14,4 uur
 • Vanaf het jaar waarin je 45 wordt 28,8 uur
 • Vanaf het jaar waarin je 55 wordt 43,2 uur

Individueel keuze budget

Bij de GGD bouw je per maand 17,05% van je maandsalaris op, dit is je individueel keuzebudget.

Dat bestaat uit:

 • 8% vakantietoeslag
 • 6,75% eindejaarsuitkering
 • 1,5% levensloopuitkering
 • 0,8% vakantiedagen die omgezet zijn in geld

Dit budget kun je naar eigen wensen inzetten.

 1. Je kunt het opgebouwde bedrag uitbetalen. Vormen zijn: maandelijks of één of meerder keren per jaar. Dat mag je zelf aangeven.
 2. Of je kunt kiezen voor de volgende doelen:
 • Verlof bijkopen (let op: kopen is een recht, opname gaat in overleg).
 • 1x per 3 jaar fiets uitruilen.
 • Uitruilen vakbondscontributie..
 • Inzetten voor het fiscaal voordelig uitruilen van een opleiding

Spaaruren

Als je af en toe meer werkt dan je arbeidsuren per week, kun je deze uren als tijd voor tijd schrijven als GGD spaaruren. Deze kun je dan op een later tijdstip opnemen.

Verlof verkopen

Als je veel verlof over hebt, mag je per jaar maximaal 72 uur bij fulltime dienstverband verkopen. Let op, dat mag niet van het wettelijk verlof. Wel bovenwettelijk verlof en opgebouwde spaaruren.

Ouderschapsverlof

Als ouder van één of meerdere kinderen tot 8 jaar, kun je gebruik maken van de ouderschapsverlofregeling. Per kind heb je recht op 26 weken ouderschapsverlof op basis van je arbeidsuren per week. 13 weken krijg je voor de helft betaald. Bijvoorbeeld: bij opname van 1 dag per week (8 uur) krijg je 4 uur doorbetaald. De andere 13 weken kun je dan onbetaald opnemen.

Beschikbaarheidsdiensten

Ben je voor je functie verplicht bent om bereikbaarheid- en beschikbaarheidsdiensten uit te oefenen? Dan kun je hiervoor tijd en geld declareren.

Pensioen

Als je bij de GGD in dienst bent, bouw je pensioen op via het ABP. Je krijgt automatisch bericht van het ABP als je aangemeld bent.

Tegemoetkoming zorgverzekering

In de cao SGO is geregeld dat je jaarlijks een tegemoetkoming krijgt in december. € 168,- bij salaris vanaf schaal 7 en € 296,- tot en met salarisschaal 6.

Personeelsvereniging

Je kunt vrijwillig deelnemen aan de personeelsvereniging. De GGD houdt dan maandelijks € 2,- van je salaris in. Je krijgt informatie over de activiteiten van de personeelsvereniging. Het aanbod verschilt per jaar.

Vaccinaties

Je krijgt korting op zowel het consult als de eventuele vaccinaties. De korting bedraagt 20% van de vastgestelde prijzen en geldt ook voor gezinsleden. Voor de functies die in aanraking komen met baby’s tot 6 maanden (GGD functies screener/consultatiebureauassistente/jeugdverpleegkundige/jeugdarts), kun je een afspraak maken voor vaccinatie tegen kinkhoest. De GGD betaalt dit.

De GGD is rookvrij

Alle locaties van de GGD zijn rookvrij. Zowel binnen als buiten. Je mag op deze terreinen niet roken.

30 dagen gezonder

Jaarlijks doet de GGD in maart mee met de landelijke campagne, 30 dagen gezonder. Je kunt je individueel en per team aanmelden. Er zijn dan acties om de leefstijl te verbeteren.

Training

De GGD investeert in haar medewerkers door het aanbieden van een organisatiebrede opleidingen. bijvoorbeeld voor functies met klantcontacten de training ‘leren omgaan met agressie’.