Panelonderzoek Gezonde leefomgeving

Klik hier voor het PDF-bestand van het panelonderzoek Gezonde en veilige leefomgeving (pdf 239kb).

Eind 2018 is een panelonderzoek gedaan naar gezonde en veilige leefomgeving. Dit onderzoek geeft inzicht in wat voor inwoners een gezonde leefomgeving is. Bovendien is er gevraagd hoe we de gemeente veiliger kunnen maken bij incidenten als een stroomuitval.

Alle 8 gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland zijn in dit onderzoek vertegenwoordigd. In totaal hebben 990 panelleden de vragenlijst ingevuld. Vooral vrouwen en hoger opgeleiden hebben meegedaan aan het onderzoek. De resultaten zijn daarom niet zomaar te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoner van de regio. Ze geven wel een indicatie.

88% van de respondenten vindt zijn/haar eigen leefomgeving gezond

 

 

Het grootste gedeelte van de inwoners van Zaanstreek-Waterland vindt zijn/haar leefomgeving gezond. Er zijn wel grote verschillen tussen gemeenten te zien.

Woonomgeving

Percentage respondenten dat zijn eigen leefomgeving gezond vindt naar gemeente

 • Beemster, 93%
 • Edam-Volendam, 89%
 • Landsmeer, 82%
 • Oostzaan, 79%
 • Purmerend, 86%
 • Waterland, 92%
 • Wormerland, 91%
 • Zaanstad, 69%

Belangrijkste zaken die bijdragen aan de gezondheid van de respondent en eventueel zijn/haar gezin:

 • Aanwezigheid van groen, bijvoorbeeld een park
 • Een nette en schone buurt
 • Mogelijkheden om te sporten in een sportschool of bij een sportvereniging
 • Mogelijkheden om zelf buiten te sporten
 • Bekenden/vrienden/familie in de buurt

Zaken die veranderd zouden kunnen worden om de woonomgeving nog gezonder te maken:

 • Verkeer in de buurt, 28%
 • Groene omgeving, 24%
 • Fiets/wandelpaden, 17%
 • Luchtkwaliteit, 11%
 • Nette en schone buurt, 9%
 • Veiligheid, 8%
 • Speelplaatsen, 8%
 • Vliegtuigen, 4%
 • Beweegvriendelijke omgeving, 3%
 • Geluid, 3%
 • Sociale omgeving, 2%
 • Openbaar vervoer, 2%

Bezorgdheid

 • 28% woont in een drukke straat, hiervan is 45% hierover bezorgd over zijn/haar gezondheid.
 • 18% woont in de buurt van zendmasten voor radio en TV of bij antennes voor mobiele telefoons, hiervan is 41% hierover bezorgd over zijn/haar gezondheid.
 • 7% woont op verontreinigde grond, hiervan is 42% hierover bezorgd over zijn/haar gezondheid.
 • 32% woont in de buurt van bedrijven of industrie, hiervan is 46% hierover bezorgd over zijn/haar gezondheid.

Andere redenen tot bezorgdheid zijn onder andere:

 • Hoogspanningskabels
 • Haarden
 • (Vlieg)verkeer

Stof

De top 3 van de meeste storende bronnen van stof, roet of rook.

 1. Wegverkeer
 2. Vliegverkeer
 3. Openhaarden of allesbranders

67% is bezorgd over de gezondheidseffecten van stof, roet of rook

Geur

Oorzaak van ernstige hinder (%)

 • Wegverkeer, 30%
 • Tabaksrook en kooklucht buren, 40%
 • Restaurant/snackbar, 40%
 • Stallen met vee/pluimvee, 40%
 • Mest uitrijden, 40%
 • Opslag veevoer, 40%
 • Vuurkorf, barbecue, 10%

Binnenklimaat

86% is tevreden over de kwaliteit van de leefomgeving in zijn/haar huis.

 

 

 

Percentage respondenten dat tevreden is over:

 • Rookvrije sportterreinen, 60%
 • Rookvrije speelplaatsen, 50%
 • Toegankelijkheid openbaar vervoer, 70%
 • Plekken om elkaar te ontmoeten, 40%
 • Mogelijkheid om mee te praten over dingen die mij aangaan in de buurt, 40%

Deze resultaten gebruikt de GGD bij zijn advisering aan gemeenten, bijvoorbeeld over nieuwbouw en bestemmingsplannen en bij de invoering van de Omgevingswet.

Over het onderzoek en de respondenten:

Aantal respondenten per gemeente

 • Beemster, 45
 • Edam-Volendam, 85
 • Landsmeer, 54
 • Onbekend, 5
 • Oostzaan, 53
 • Purmerend, 156
 • Waterland, 76
 • Wormerland, 54
 • Zaanstad, 462

 

 

Publicatiedatum: juni 2019