Panelonderzoek Gezondheidstechnologie

Klik hier voor het pdf-bestand van het panelonderzoek Gezondheidstechnologie (pdf 258kb).

Gezondheidstechnologie maakt steeds meer deel uit van ons leven. Denk bijvoorbeeld aan de vele websites met gezondheidsinformatie, gezondheidsapps en games. Technologie kan helpen om te bewegen, gezond te eten of om op je gewicht te letten. Ook in de zorg is slimme, persoonlijke technologie in opkomst voor zelfzorg en/of begeleiding. Bijvoorbeeld voor het zelf meten van de hartslag of bloedsuikerspiegel, een alarmeringsknop of traplift.
Technologische ontwikkelingen dragen bij aan de eigen regie, flexibiliteit en zelfstandigheid. Zo kunnen mensen meer grip krijgen op hun eigen leven. Een leven waar ziekten (en met name chronische ziekten) steeds vaker onderdeel van zijn. GGD regio Zaanstreek-Waterland wil graag inzicht krijgen in ervaringen van hun inwoners met het gebruik van digitale gezondheidstechnologie. Daaronder verstaan we het gebruik van gezondheidsapps, wearables en medische apparatuur voor thuis. De resultaten van die panelonderzoek kunnen we gebruiken voor het ontwikkelen en opzetten van leefstijlinterventies.

Op 4 maart 2021 stuurden wij onze panelleden een korte vragenlijst over het gebruik van gezondheidstechnologie. Deze factsheet beschrijft de onderzoeksresultaten.

Gebruik van digitale gezondheidstechnologie

Zeven op de tien panelleden gebruiken minimaal één keer per jaar digitale technologie. Deelnemers tussen de 18 en 35 jaar gebruiken het vaakst digitale technologie (76%). Deze groep gebruikt apps en wearables het meest. Ouderen (65+) gebruiken juist het vaakst medische meetapparatuur. De helft van alle 65-plussers gebruikt minimaal één keer per jaar medische meetapparatuur thuis.

Het gebruik van digitale technologie verschilt per opleidingsniveau en geslacht. Hoger opgeleiden gebruiken vaker minimaal één keer per jaar digitale technologie dan lager opgeleiden (74% tegenover 61%). Vrouwen gebruiken vaker apps en wearables (53% tegenover 43% en 39% tegenover 32%). Mannen gebruiken juist vaker medische apparatuur (43% tegenover 32%).

Gebruik van digitale gezondheidstechnologie en gezondheid

Acht op de tien de panelleden ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed. Panelleden met een (zeer) slecht ervaren gezondheid maken over het algemeen vaker gebruik van digitale gezondheidstechnologie. Panelleden met een (zeer) goed ervaren gezondheid maken hier gemiddeld minder vaak gebruik van.

Zes op de tien panelleden heeft last van een fysieke of psychische aandoening. Het gebruik van apps en wearables is vergelijkbaar tussen panelleden met en zonder aandoeningen. Panelleden met een aandoening gebruiken medische apparatuur voor thuisgebruik vaker dan panelleden zonder aandoening (43% tegenover 29%).

Top 3 digitale gezondheidstechnologie

Meest gebruikte functies van digitale gezondheidstechnologie van de deelnemers

 1. Stappenteller, 59%
 2. Afstandmeter, 40%
 3. Hartslagmeter, 34%

De meest genoemde redenen waarom panelleden apps en wearables gebruiken

 1. Stimuleert om te bewegen, 53%
 2. Geeft informatie over gezondheid, 52%
 3. Om sportprestaties bij te houden en te verbeteren, 28%

Het gebruik van de gezondheidstechnologie geeft de mogelijkheid om het eigen gedrag in de gaten te houden. 61% van de panelleden vindt dit prettig. Drie op de tien deelnemers vindt het door gezondheidstechnologie ook leuker en makkelijker om met gezondheid bezig te zijn. Toch merkt 19% geen verschil in gezondheid met het gebruik van digitale gezondheidstechnologie. Meer dan een kwart van de deelnemers is enthousiast over het gebruik van digitale gezondheidstechnologie. Zij vinden niets onprettig aan het gebruik ervan.

Geen gebruik van digitale gezondheidstechnologie

30% van de deelnemers gebruikt nooit een vorm van digitale technologie. De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van digitale technologie was dat deelnemers deze niet nodig hebben. Ruim zes op de tien deelnemers die nooit digitale technologie gebruikt gaf dit aan. 25% van hen zag het nut er niet van in. Nog eens 15% weet te weinig over deze vorm van gezondheidstechnologie.

Stellingen

 • 40%, is nieuwsgierig naar de mogelijkheden van digitale hulpmiddelen voor de gezondheid.
 • 37%, weet welke digitale technologie hij/zij kan gebruiken.
 • 33%, vindt digitale hulpmiddelen motiverend om aan gezondheid te werken.
 • 57%, vindt dat hij/zij over het algemeen voldoende beweegt.
 • 25%, vindt dat hij/zij meer invloed op zijn/haar eigen gezondheid door digitale hulpmiddelen.
 • 40%, ervaart dat mensen in zijn/haar omgeving gebruik maken van digitale hulpmiddelen voor gezondheid.

Gebruik in de toekomst

Een kwart van de panelleden denkt de komende twee jaar gebruik te gaan maken of blijven maken van wearables of medische meetapparatuur. 35% verwacht over twee jaar apps te gebruiken die gericht zijn op gezondheid, welzijn of ziekte. 22% van de panelleden denkt over twee jaar geen gebruik te maken van apps, wearables of medische meetapparatuur en 25% weet dit nog niet zeker.

Wie zijn de panelleden?

Achtergrondkenmerken

Waterland zijn in dit onderzoek vertegenwoordigd. In totaal hebben 3.506 panelleden de vragenlijst ingevuld. De leeftijd van de deelnemers lag tussen 18 en 92 jaar. De meeste deelnemers waren tussen de 35 en 65 jaar (56%). 9% was jonger dan 35 jaar en 35% was 65 jaar of ouder. Er deden meer vrouwen dan mannen mee aan het onderzoek (55% tegenover 45%). Bijna de helft van de deelnemers waren hoger opgeleiden (46%). De resultaten zijn daarom niet zomaar te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoner van de regio. Ze geven wel een indicatie.

 • Beemster, 168
 • Edam-Volendam, 212
 • Landsmeer, 154
 • Oostzaan, 141
 • Purmerend, 515
 • Waterland, 234
 • Wormerland, 206
 • Zaanstad, 1876

Colofon

GGD Zaanstreek-Waterland, Epidemiologie – onderzoek@ggdzw.nl – Zaandam, mei 2021.

Overname van gegevens is toegestaan, indien voorzien van de volgende bronvermelding:
Panelonderzoek Gezondheidstechnologie maart 2021. GGD Zaanstreek-Waterland, mei 2021.