Persbericht ‘Drie grote gezondheidsonderzoeken 25 september van start’

Klik hier voor het PDF-bestand van het persbericht ‘Drie grote gezondheidsonderzoeken 25 september van start'(pdf 139kb).

Deze week start GGD Zaanstreek-Waterland 3 grootschalige onderzoeken naar gezondheid en leefstijl van kinderen (van 0 tot 12 jaar), volwassenen (vanaf 18 jaar) en senioren (vanaf 65 jaar) in de regio Zaanstreek-Waterland. De GGD doet deze onderzoeken iedere 4 jaar, dus ook nu in corona-tijd. De resultaten van het onderzoek gebruiken de gemeenten en GGD om zorg en activiteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van inwoners.

Ongeveer 50.000 inwoners krijgen op 25 september 2020 een uitnodiging om een enquête in te vullen. De computer heeft willekeurig namen en adressen uit het bevolkingsregister geselecteerd. Deze personen krijgen een uitnodiging thuisgestuurd met een inlogcode waarmee ze online de vragenlijst kunnen invullen. Iedereen die de vragenlijst invult maakt kans op een step, sonosbox of een midweek weg. De resultaten van de onderzoeken worden medio 2021 gepubliceerd op www.ggdzw.nl.

Is het belangrijk om mee te doen?

De gemeenten en de GGD doen er alles aan om de gezondheid en veiligheid van haar inwoners te verbeteren. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de gemeenten en de GGD de zorg en activiteiten zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de inwoners. De onderzoeken geven antwoorden op vragen als: Komen bepaalde gezondheidsproblemen in onze gemeente vaker voor dan elders in Nederland? En passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven. We doen dit onderzoek iedere 4 jaar, Meer informatie over de drie onderzoeken vindt u op www.ggdzw.nl/gezondheidsmeter en www.ggdzw.nl/gmkind.

Inwoners die geen uitnodiging ontvangen, maar wel willen deelnemen aan andere gezondheidsonderzoeken van de GGD kunnen zich aanmelden voor het panel! Dit kan via www.ggdzw.nl/panel.

Noot voor de redactie:

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Monique Heemskerk (Gezondheidsmeter Kinderen) of Martine Mulder (Gezondheidsmeter Volwassenen- en Senioren), Epidemiologen, via telefoonnummer 075-651 92 92 of e-mail: onderzoek@ggdzw.nl.

Bijgevoegd beeldmateriaal kunt u uitsluitend ter ondersteuning bij dit persbericht gebruiken.

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507 EC Zaandam

www.ggdzw.nl
info@ggdzw.nl