Persbericht ‘Project Gezond Opgroeien in Zaanstreek-Waterland gaat door’

Zaandam, dinsdag 22 oktober

Project Gezond Opgroeien in Zaanstreek-Waterland gaat door

Subsidiebedrag van € 374.800,- vrijgegeven voor gezonde leefomgeving voor kinderen

Het regionale project ‘Gezond Opgroeien’ (projecttitel Bruggen naar Gezond Gewicht) krijgt groen licht voor de voortzetting ervan in de komende 3 jaar. ZonMw keurt het plan van aanpak van het project goed. Dit was een voorwaarde voor het vrijgeven van een subsidiebedrag van € 374.800,- van in totaal € 500.000. De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad gebruiken dit geld voor het stimuleren van een gezondere leefomgeving voor kinderen en hun ouders. GGD Zaanstreek-Waterland, gemeenten en andere organisaties startte het project in 2018.

Een gezonde leefomgeving en hulp voor kinderen met overgewicht

Het doel van het vierjarige project is een gezondere leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Ook willen de gemeenten gezinnen met kinderen met overgewicht en obesitas beter helpen met een gezondere leefstijl. Dit doen zij samen met de kinderen, hun ouders en professionals. Het project is hard nodig, want Zaanstreek-Waterland staat in de top vijf zwaarste regio’s van Nederland. Het aandeel 10-jarige kinderen met overgewicht ligt met 17% hoger dan het landelijke gemiddelde (14%).

Centrale Zorgverleners spil in begeleiden kinderen naar gezond gewicht

In het eerste jaar van het project zijn alle voorbereidingen getroffen om de plannen uit te kunnen voeren. De GGD leidde professionals op tot Centrale Zorgverleners. Zij begeleiden kinderen naar een gezond gewicht, met aandacht voor het hele gezin. Deze Centrale Zorgverleners zijn de spil binnen gezondheidsnetwerken, waarin professionals samenwerken. Ook dachten ouders en professionals met de gemeenten mee over wat in hun omgeving nodig is om gezond op te groeien. Deze ideeën werden meegenomen in het plan van aanpak voor de komende drie jaar.

Extra aandacht voor kinderen tot 12 jaar en kinderen in armoede

Met de goedkeuring van het plan van aanpak kunnen de GGD, gemeenten en professionals aan de slag met de uitrol van activiteiten. Er is extra aandacht voor kinderen tot 12 jaar en kinderen die in armoede leven. Voorbeelden van initiatieven zijn: de omgeving aanpassen zodat deze meer uitnodigt tot bewegen, voorlichting voor en door jonge ouders over gezond opgroeien, meer bewegen in de kinderopvang, gezonde sportkantines, kookcursussen voor ouders en kinderen die moeite hebben om rond te komen.

Samenwerken voor goede aansluiting met praktijk

Het project is tot stand gekomen met subsidie uit het Preventieprogramma van ZonMw.
GGD Zaanstreek-Waterland werkt in dit project samen met de betrokken gemeenten, Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid, werkplaats Sociaal domein Amsterdam, Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland en VU Amsterdam, Care4Obesity en HZW Huisartsenzorg.

Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u terecht bij Annelijn de Ligt, regionaal projectleider Gezond opgroeien in Zaanstreek-Waterland, via telefoonnummer 06-11650090 of e-mail adeligt@ggdzw.nl.

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507 EC Zaandam
www.ggdzw.nl /info@ggdzw.nl

Klik hier voor het PDF-bestand van het persbericht ‘Project Gezond Opgroeien in Zaanstreek-Waterland gaat door’ (pdf 184kb).