Persbericht ‘Gezondheidsmonitor 2022 in september van start’

Klik hier voor het pdf bestand van het persbericht ‘Gezondheidsmonitor 2022 in september van start’ (pdf 80kb).

Volgende week start GGD Zaanstreek-Waterland met een extra meting van de Gezondheidsmonitor. Deze monitor richt zich op de gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid, leefstijl en welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder.

Ruim 22.000 inwoners krijgen vanaf 16 september 2022 een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Het CBS heeft willekeurig namen en adressen uit het bevolkingsregister geselecteerd. Deze personen krijgen een uitnodiging thuisgestuurd met een inlogcode waarmee ze online de vragenlijst kunnen invullen. Ook is er de mogelijkheid om de vragenlijst op papier in te vullen.
Iedereen die de vragenlijst invult maakt kans op een VVV-bon van €50,-.
De resultaten van de onderzoeken worden in het najaar van 2023 gepubliceerd op gezondheidincijfers.ggdzw.nl.

Het belang van meedoen

De gemeenten en de GGD doen er alles aan om de gezondheid en veiligheid van haar inwoners te verbeteren. Het doel van de monitor is het in kaart brengen van de effecten van de coronacrisis op de gezondheid, leeftstijl en welzijn van volwassen en ouderen. De uitkomsten kunnen een beter beeld geven van de gezondheidsproblemen die voorkomen in de regio en of deze verschillen met elders in Nederland. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de gemeenten en de GGD de zorg en activiteiten zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de inwoners en daarnaast passende voorzieningen bieden om de gezondheid te bevorderen.
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor vindt u op www.ggdzw.nl/gezondheidsmonitor2022.

Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar u toch wilt deelnemen aan de gezondheidsonderzoeken van de GGD? Meld u dan aan voor het panel! Dit kan via www.panelggd.nl/zaanstreek-waterland.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ilona Pieterse, communicatieadviseur, communicatie@ggdzw.nl.

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507 EC Zaandam
www.ggdzw.nl