Achtergrondinformatie Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

In het najaar van 2019 hield GGD Zaanstreek-Waterland de Gezondheidsmonitor Jeugd onder alle 2e en 4e klassers van het regulier voortgezet onderwijs in de regio. Met de resultaten van dit onderzoek wordt lokaal en landelijk beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.