Meldplicht corona voor commerciële teststraten

Iedere organisatie die een test uitvoert op corona, is verplicht positieve testuitslagen te melden bij de GGD. In de wet Publieke Gezondheid staat dat corona een infectieziekte A is. Daarmee is corona een meldingsplichtige ziekte. De betrokken arts of het laboratorium hoort deze melding te maken. Het doel van de meldplicht is dat de GGD bron- en contactonderzoek kan doen en isolatie of quarantaine kan adviseren. Bovendien wil de GGD weten hoeveel mensen het virus hebben en waar het virus is. Alleen met die informatie kunnen we het virus op een goede manier indammen. Zo kunnen we de volksgezondheid te beschermen. De GGD roept daarom commerciële teststraten op positieve uitslagen altijd aan de GGD te melden.

Wanneer accepteert de GGD een positieve testuitslag?

De GGD accepteert een positieve uitslag alleen als voldaan is aan twee eisen: als de test door het RIVM gevalideerd is èn als de test is afgenomen onder toezicht van een bevoegde (BIG-geregistreerde) arts.

Welke testen zijn gevalideerd?

Het RIVM heeft de PCR-test en enkele sneltesten gevalideerd. Dat betekent dat uitslag van deze testen onder vaste voorwaarden te vertrouwen zijn. De goedgekeurde sneltesten zijn:

 • Panbio COVID-19 Ag rapid test van Abbott
 • BD Veritor COVID test van Becton Dickinson (BD)
 • Sofia SARS Antigen FIA van Quidel
 • Sars-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche
 • Standard F-Covid-19 Ag FIA van SD biosensor

Deze sneltesten zijn alleen gevalideerd (betrouwbaar) als ze afgenomen worden bij mensen met klachten. Bij het testen van mensen zonder klachten zijn de sneltesten niet betrouwbaar. Hier wordt nog meer onderzoek naar gedaan. Als GGD accepteren wij daarom alleen de uitslagen van gevalideerde PCR- en sneltesten, ook als ze toch zijn afgenomen bij mensen zonder klachten, onder de volgende voorwaarden:

 1. Als de uitslagen worden doorgegeven door de BIG-geregistreerde arts van het bedrijf dat de test heeft afgenomen (dus niet de patiënt zelf).
 2. Als de testen zijn afgenomen door of onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts.
 3. Indien het om de uitslag van een PCR-test gaat: als er met een erkend laboratorium is gewerkt.

Hoe meld ik een positieve corona-uitslag als ik een commerciële teststraat beheer?

Wij vragen commerciële teststraten de volgende stappen te doorlopen voor een melding over een positieve corona uitslag:

 1. Mail, alleen via veilige mail in verband met privacy, de uitslag naar meldingizb@ggdzw.nl.
 2. In deze mail moeten volgens de Wet Publieke Gezondheid de volgende zaken gemeld worden:
 • De uitslag en de naam van de test
 • De naam van de aanvragend arts inclusief BIG-nummer.
 • De persoonsgegevens van de patiënt:
  • Volledige naam
  • Adres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • BSN-nummer
  • Telefoonnummer*
  • E-mailadres*

*) Let op: vraag toestemming aan de geteste persoon om zijn/haar telefoonnummer en e-mailadres door te mogen geven aan de GGD. Op die manier kan de GGD het proces van het bron- en contactonderzoek zo soepel mogelijk laten verlopen.

Advies bij twijfel over de uitslag

Als de GGD twijfelt over de test, uitvoering en/of uitslag, zal de GGD mensen vragen zich te laten hertesten in een GGD-teststraat. De patiënt moet de uitslag in isolatie afwachten. Het bron- en contactonderzoek wordt gestart als de uitslag van de hertest bekend is.

Contact en meer informatie

Vragen over dit onderwerp kunt u sturen naar meldingizb@ggdzw.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 075- 651 83 50. We zijn 7 dagen per week van 08.30 – 17.00 bereikbaar.

Zie alle informatie over de uitgangspunten van sneltesten op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/04/uitgangspunten-voor-inzet-testen-op-covid-19-waaronder-antigeensneltesten-buiten-de-ggd-testlocaties