Coronavaccinatie

Op deze pagina leest u informatie over de prik tegen het coronavirus. Lees en hoor eenvoudige informatie over de prik tegen corona. Of bekijk deze praatplaat over de coronaprik. Bekijk meer praatplaten en informatiekaarten. Bijvoorbeeld over zwangerschap, bijwerkingen en de uitnodiging voor de coronaprik.

Informatie in andere talen

Op de website van de Rijksoverheid leest u informatie in verschillende talen: Information in other languages. Of lees informatiemateriaal per taal of in het Tigrinya, Turks, Arabisch of Somalisch.

Vragen

Heeft u vragen over de prik tegen corona, bel 0800 1351 (bereikbaar van 8.00 – 20.00 uur) of kijk op www.coronavaccinatie.nl.
Wilt u in gesprek met een onafhankelijke zorgprofessional? Bel naar 0800 770 7707 of kijk voor meer informatie op www.vragenovercorona.nl.

Meer informatie over de coronavaccinatie leest u hieronder.

Informatie over de herhaalprik

Wat is de herhaalprik?

Kwetsbare mensen ontvangen een uitnodiging voor een herhaalprik tegen corona. Zij lopen meer risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. De bescherming van eerdere vaccinaties neemt bij hen sneller af. Een herhaalprik zorgt ervoor dat het lichaam weer meer antistoffen krijgt, zodat de afweer tegen het virus weer op peil is. Zo blijven zij goed beschermd tegen ernstige ziekte door corona.

Voor wie?

 • 60-plussers.
 • Zij krijgen een uitnodigingsbrief van het RIVM en kunnen zonder afspraak een herhaalprik halen bij de GGD, bijvoorbeeld op een van onze pop-uplocaties in de regio.
 • 18-plussers met het syndroom van Down. Zij worden uitgenodigd via de huisarts en geprikt op een GGD locatie.
 • Bewoners van instellingen. Zij krijgen de prikt van de GGD of hun instelling.
 • Mensen met een ernstige immuunstoornis. Zij krijgen de uitnodiging van hun medisch specialist en een prik op een GGD locatie.


Herhaalprik na Janssen-vaccin

Mensen die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin en tenminste drie maanden geleden een booster hebben ontvangen, kunnen nu ook een afspraak maken voor een herhaalprik tegen corona. Volgens de Gezondheidsraad is een herhaalprik na een booster voor de meeste mensen niet nodig. Maar er is ook geen bezwaar tegen. Daarom heeft het kabinet besloten dat mensen die gevaccineerd zijn met Janssen en een booster hebben gehad, alsnog een herhaalprik kunnen krijgen, als zij dat zelf willen.
Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak is 0800-1295 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).
Lees hier meer informatie.

Uitnodiging op laatste prikdatum

De uitnodigingen gaan er niet uit op leeftijd, maar op datum van de laatste coronaprik. Wanneer dat ongeveer 3 maanden geleden is, ontvangen mensen een brief. Dit zijn er circa 110.000. De herhaalprik kunt u pas halen als u minimaal 3 maanden geleden een boosterprik kreeg of een coronabesmetting had.

Wie een partner heeft, die ook in aanmerking komt voor een herhaalprik tegen corona, kan meteen voor hem of haar een afspraak maken. Het is voor 70-plussers ook mogelijk om zonder afspraak een prik te halen. Kijk hier voor alle locaties en openingstijden.

Vaccinatie thuis en in verpleeghuizen

Mensen die om gezondheidsredenen niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD priklocatie kunnen komen, kunnen contact opnemen met hun huisarts voor vaccinatie thuis. Bewoners van verpleeghuizen of andere instellingen gericht op ouderenzorg krijgen de vaccinatie in de instelling.

Soort vaccin

Voor de herhaalprik tegen corona worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

Kijk voor meer informatie op rijkoverheid.nl.

Informatie over de extra prik (boosterprik)

Wilt u een afspraak maken voor de boosterprik? Dat kan online via www.coronavaccinatie-afspaak.nl of bel 0800 – 7070.  Lees wie er aan de beurt is om een afspraak te maken.

Dit is een boosterprik

De boostervaccinatie is een extra prik die helpt om de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Lees hier meer over de boosterprik.

Voorwaarden boostervaccinatie

Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het halen van de extra vaccinatie bij de GGD:

 • U kunt deze extra prik halen vanaf 3 maanden na uw laatste coronavaccinatie en het moment waarop u volledig gevaccineerd was – óf 3 maanden na uw laatste besmetting met covid-19.
 • U bent thuiswonend. Als u in een zorginstelling woont, krijgt u een uitnodiging en vaccinatie van uw instelling.
 • U krijgt uw extra prik twee weken voor of twee weken na een eventuele griepprik.

Zorginstellingen

Ook inwoners van zorginstellingen krijgen een extra prik. Instellingen met een eigen arts doen dat zelf. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren, krijgen hulp van de GGD.

Zorgpersoneel

Ook zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt een boosterprik aangeboden. Dit om te voorkomen dat zij ziek worden door corona.

Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun personeel te vaccineren. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op GGD-locaties. Dit wordt regionaal georganiseerd. Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen er ook voor kiezen eigen medewerkers te vaccineren.

Jongeren van 12 t/m 17 jaar

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar kunnen vrijwillig een boosterprik halen bij GGD Zaanstreek-Waterland. Volgens de Gezondheidsraad is er geen medische noodzaak om alle jongeren een booster aan te bieden. Daarom wordt de vaccinatie aangeboden in plaats van aanbevolen. De jongeren krijgen geen uitnodiging. Ze kunnen de boosterprik op inloop halen. Maar het kan ook op afspraak, telefonisch via: 0800 7070. Het is belangrijk dat jongeren een weloverwogen keuze maken. De GGD-medewerker vraagt hiernaar bij het maken van de afspraak.
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft eind februari 2022 de booster voor jongeren vanaf 12 jaar goedgekeurd. Het EMA vindt het vaccin van BioNTech/Pfizer voldoende veilig en effectief als boostervaccinatie voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.

Kijk hier voor meer informatie.
Lees hier ons nieuwsbericht

Soort vaccin

U krijgt een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties. Het maakt hierbij niet uit welk vaccin u eerder heeft gekregen.

Mag of wilt u geen boosterprik met een mRNA-vaccin dan kunt u kiezen voor een boosterprik met Janssen. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Landelijke Vaccinatie Afsprakennummer: 0800-1295, elke dag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. De GGD’en geven het Janssenvaccin op een beperkt aantal locaties. Lees verder op de website van GGD GHOR.

Vaccinatiestrategie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen een vaccinatie krijgen. Leidraad zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Lees de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Meer informatie over de boosterprik

Lees meer informatie over de boosterprik op www.coronavaccinatie.nl.

 

Coronavaccinatie voor kinderen van 5 t/m 11 jaar

Alle kinderen in de leeftijd van 5- 11 jaar, zonder medisch risico, kregen een uitnodigingsbrief van het RIVM. In de brief staat informatie die ouders/verzorgers nodig hebben om, als zij dit willen, voor hun kind een afspraak te maken voor een coronaprik bij de GGD. Een afspraak maken kan alleen door te bellen. Het telefoonnummer staat in de brief. In Zaanstreek-Waterland zijn kinderen welkom op onze priklocatie in Purmerend en alleen op afspraak.

Over de coronaprik

De kinderen krijgen 2 prikken met een kinderdosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit is een mRNA-vaccin dat speciaal voor kinderen is gemaakt. Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft dit goedgekeurd. Tussen de eerste en de tweede prik moet minstens acht weken zitten. Als het kind ook nog andere vaccinaties krijgt, moet dat twee weken voor of na de coronaprik gebeuren. Denk hierbij aan de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma.

Toestemming

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig, daarom is het nodig dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/verzorger die niet meekomt moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de coronaprik. Op de priklocatie vragen ze daarom eerst of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de coronaprik. Als op de GGD-locatie blijkt dat één van de ouders niet wil dat het kind de inenting krijgt, zal de GGD dit niet doen.

Prikangst

Heeft uw kind prikangst? De medewerkers op de vaccinatielocaties weten hoe zij hiermee om moeten gaan. En zijn ook dingen die u als ouder kunt doen. Lees onze tips voor als uw kind prikangst heeft.

Heeft u nog vragen over coronavaccinaties voor kinderen?
Lees verder op de website van het RIVM.

Lees hier antwoorden op veelgestelde vragen.
Bekijk hier de video van het RIVM over de coronavaccinatie voor kinderen.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een vaccinatie?

U kunt digitaal een afspraak maken. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Wilt u telefonisch een afspraak maken? Bel dan naar het landelijke belcentrum van de GGD op 0800-7070 ( 7 dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur). Bij het landelijke belcentrum zijn er Poolse, Turkse, Spaanse, Portugese en Arabische tolken (kies voor optie 3 aan de telefoon). Wilt u telefonisch een afspraak maken voor de herhaalprik? Wacht de brief van het RIVM af, hierin staat het telefoonnummer voor het maken van de afspraak. 

Bij de uitnodigingsbrief zit een gezondheidsverklaring. Vul deze in voordat u naar de vaccinatieafspraak gaat. Is het antwoord op één of meer vragen ‘ja’, overleg dan met uw huisarts of behandelend arts of vaccineren verstandig is.

In deze video ziet u hoe het gaat van uitnodiging tot registratie. Kunt u hulp gebruiken bij het maken van een online afspraak voor een extra prik (boosterprik)? Kijk dan op uitlegprikafspraak.nl

Ook de bibliotheken in de regio Waterland en de Zaanstreek bieden hulp aan bij het maken van een afspraak. Daar zijn computers waarmee u direct aan de slag kunt.
Komt u uit de regio Waterland, kijk dan op de website van de Bibliotheek Waterland waar en wanneer u terecht kunt.
Komt u uit Zaanstad, bel of app met 075 – 617 2252 op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur. U krijgt binnen 4 uur een reactie.

Voor een corona-vaccinatie kunt u niet terecht op ons reizigersspreekuur. U heeft een uitnodiging voor uw coronavaccinatie gehad. Volg de instructies in die uitnodiging.

Waar zijn de priklocaties?

U kunt in de regio Zaanstreek-Waterland een boosterprik halen op deze locaties:

 • Evenemententerrein Purmerend, Purmerenderweg P1, 1445 AA Purmerend (kruising Westerweg). Elke dag open van 10.30 tot 18.30 uur.
 • Kijk op www.ggdzw.nl/prikkenzonderafspraak waar u zonder afspraak een boosterprik kunt halen.

Neem uw identiteitsbewijs, uitnodiging/bevestiging en ingevulde gezondheidsverklaring mee. Ook na 25 februari gebruiken we een mondkapje en houden we 1,5 meter afstand op de priklocaties. Fijn als u hier rekening mee houdt tijdens uw bezoek.
Er zijn rolstoelen op de priklocaties aanwezig.

Ik wil een prik met Novavax

Het Novavax-vaccin voorkomt ziekte door het coronavirus. Het beschermt voor 60-90% tegen ziekte door het coronavirus.

Bescherming en veiligheid

Het Novavax-vaccin is volgens het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Gezondheidsraad veilig voor mensen van 18 jaar en ouder. Het vaccin beschermt in 60-90% van de gevallen tegen ziekte door het coronavirus.

Eiwitvaccin als alternatief voor mRNA-vaccin

Het Novavax-vaccin is een alternatief voor mensen van 18 jaar en ouder die geen mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer en Moderna) of vectorvaccin (Astra Zeneca en Janssen) willen. Dat zegt de Gezondheidsraad in een advies over Novavax van 23 december 2021. Het kabinet stelt dit eiwitvaccin daarom beschikbaar aan mensen van 18 jaar en ouder die zich nog niet hebben laten vaccineren omdat er nu alleen mRNA-vaccins en een vectorvaccin worden gebruikt. Van het Novavax-vaccin is nog niets bekend over de bescherming tegen de delta- of omikronvariant van het coronavirus.

Afspraak maken bij de GGD

Kiest u voor een vaccinatie met het Novavax? U kunt hiervoor zonder afspraak terecht op al onze priklocaties, zie www.ggdzw.nl/prikkenzonderafspraak. Of maak een afspraak hiervoor op 0800-0174. U kunt kiezen voor Novavax op basis van ‘informed consent’. Dit betekent dat u goed heeft nagedacht over de keuze voor het Novavax-vaccin. De GGD-medewerker vraagt hiernaar bij het maken van de afspraak.

2 prikken nodig

 • U heeft 2 prikken nodig van het Novavax-vaccin om goed beschermd te zijn.
 • Er moet minimaal 3 weken tussen de eerste en tweede prik zitten.
 • 14 dagen na 2e prik is de bescherming optimaal.

Geen booster

Het EMA heeft het vaccin niet beoordeeld als boostervaccin. Dit betekent dat Novavax niet beschikbaar is als boostervaccin na bijvoorbeeld een basisserie met een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer en Moderna) of vector-vaccin (AstraZeneca en Janssen).

Niet voor zwangere vrouwen

Het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin op het moment dat zij een oproep krijgen. Het Novavax-vaccin is geen mRNA-vaccin. Bekijk de informatie over zwangerschap en coronavaccinatie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of van het RIVM.
Bekijk hier de animatie over het Novavax vaccin.

Waar kan ik mijn 1e of 2e prik halen?

Iedereen van 12 jaar en ouder die een 1e of 2e prik wil, kan zonder afspraak langskomen op onze priklocaties:

 • Evenemententerrein Purmerend, Purmerenderweg P1, 1445 AA Purmerend (kruising Westerweg). Elke dag open van 10.30 tot 18.30 uur.
 • Op www.ggdzw.nl/prikkenzonderafspraak staat waar en wanneer onze pop-up priklocaties open zijn.

Vergeet u uw identiteitsbewijs niet? Jongeren onder de 14 jaar zonder ID-kaart, vragen we hun BSN-nummer mee te nemen.

Komt u voor een 1e prik, dan wordt ter plekke een afspraak voor de 2e prik op één van onze priklocaties gemaakt.

Prikangst: informatie en tips

Heb je prikangst en wil je toch een coronaprik? We helpen je graag! Maak een afspraak bij onze vaccinatielocatie. Geef daar dan bij onze balie aan dat je prikangst hebt. Je krijgt dan eerst een gesprek met onze arts. Deze kijkt hoe we jou het beste kunnen prikken.
Je mag altijd een begeleider meenemen als je angstig bent voor prikken of een onbekende omgeving.

Voordat je een afspraak maakt voor een vaccinatie, kun je een aantal dingen doen om de angst voor de prik te verminderen. Als je dat prettig vindt, kun je contact met ons opnemen om te vragen of je een rondleiding kunt krijgen op de vaccinatielocatie. Dan weet je alvast wat je kunt verwachten.

Praat met mensen bij wie jij je prettig voelt over je prikangst. Misschien kunnen zij, indien gewenst, met jou meegaan naar de afspraak om jou te ondersteunen en af te leiden. Probeer, ondanks de angst, toch een afspraak te maken. Het blijkt uit onderzoeken dat hoe vaker je een prik krijgt, hoe groter de kans is dat de angst vermindert. Als je op de vaccinatielocatie bent, geef dan gelijk bij binnenkomst aan dat je het eng vindt. Bespreek met degene die de prik geeft wat jij prettig vindt en wat jij nodig hebt om de angst onder controle te houden. Wil je tijdens de prik zitten of liggen? Wil je meekijken of kijk je liever de andere kant op?

Twee andere tips die kunnen helpen om je prettig te voelen. Maak kort voor de prik 10 kniebuigingen en drink minimaal een kwartier voor de prik een halve liter water. Heb je extreme prikangst en werken bovenstaande tips niet voor jou? Dan kun je bij de huisarts een recept voor een lidocaïne/prilocaïne-crème of pleister vragen. Bespreek met de huisarts waar je de zalf het beste kunt smeren. Na 30-60 minuten zal je huid verdoofd zijn. Wat ook goed is om te weten, is dat paracetamol vóór de prik niet helpt tegen de pijn van de prik. Als je na de prik last hebt van bijwerkingen, kan een paracetamol de klachten verminderen. Lees goed in de bijsluiter hoeveel paracetamol tabletten je mag innemen.
Kijk hier voor meer tips tegen prikangst. Of kijk op TikTok hoe dokter Putri Hintaran van GGD Regio Utrecht uitlegt wat je kunt doen.

QR-code aanmaken na boosterprik

Een QR-code in de CoronaCheck-app is na de tweede vaccinatie 9 maanden geldig. Daarom is het belangrijk om na de boosterprik een nieuwe QR-Code aan te maken. Dit doet u zelf in de CoronaCheck-app:

 • Open de CoronaCheck-app op uw smartphone.
 • Klik op het ‘+’ teken rechtsboven in de app.
 • Selecteer de optie ‘Vaccinatiebewijs’.
 • Kies onderin het scherm voor ‘Log in met DigiD’.

Na het inloggen met DigiD koppelt uw telefoon de gegevens van uw laatste vaccinatie met de CoronaCheck-app.

 • Selecteer de optie ‘Maak bewijs’.

Na het aanmaken van het nieuwe bewijs is uw QR-code is weer actueel.

Papieren QR-code

Wilt u zonder de CoronaCheck-app een QR-code maken? Ga dan naar coronacheck.nl/print/ en volg de stappen op de website.

Ik heb (medische) vragen over het vaccin.

Heeft u vragen over:

 • het vaccin;
 • de werkzaamheid;
 • bijwerkingen;
 • vaccinatie bij ziekte, medicijnen en behandelingen;
 • vaccinatie bij zwangerschap.

Antwoorden vindt u op de website van het RIVM. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer 0800 – 1351 (bereikbaar van 8.00 – 20.00 uur).

Video’s over de werking van het coronavaccin

Marjolein van Egmond, hoogleraar Immunologie bij Amsterdam UMC, vertelt in expertvideo’s over de volgende onderwerpen:

Wel of niet laten vaccineren?

Weet u nog niet of zich wilt laten inenten tegen het coronavirus? Misschien heeft u dan iets aan de Corona Vaccinatie Keuzehulp.

Vaccinatie Twijfeltelefoon

De Vaccinatie Twijfeltelefoon is bedoeld voor iedereen die vragen heeft over het coronavaccin en graag medisch advies wil hebben. De Twijfeltelefoon is een onafhankelijke advieslijn. U kunt hier medische informatie over de coronavaccins krijgen. De Vaccinatie Twijfeltelefoon is iedere werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur bereikbaar via 088 – 7 555 777. Meer informatie vindt u op www.twijfeltelefoon.nl.

Feiten en fabels over de coronavaccinatie

Hoe gaat het vaccineren van patiënten met een ernstige afweerstoornis (derde prik)?

Tussen 6 en 30 oktober 2021 ontvingen patiënten met een ernstige afweerstoornis van hun eigen ziekenhuis een uitnodiging (per brief of e-mail) voor een derde prik. Tot 1 februari 2022 konden mensen met deze uitnodiging, zonder afspraak, naar een priklocatie van de GGD komen voor een prik. Wilt u nu nog een derde prik? Neem dan contact op met uw specialist.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

CoronaCheck-app

De CoronaCheck-app kan drie soorten bewijzen aanmaken.

 • Vaccinatiebewijs
 • Testbewijs
 • Herstelbewijs

Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. Hiermee kunt u toegang krijgen tot evenementen en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. U kunt het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app gebruiken als Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU.

De app is te downloaden in de appstore. Hier leest u ook hoe de app precies werkt.

Heeft u de app al eerder gedownload? Zorg er dan voor dat u een update draait, om het vaccinatiebewijs aan te kunnen maken.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk. Telefoonnummer: 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur
Of mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

Gegevens

De CoronaCheck-app maakt gebruik van de gegevens van RIVM, de GGD en de ziekenhuizen. U kunt via mijnrivm.nl en coronatest.nl zelf checken of uw gegevens er goed in staan.

Geen mobiele telefoon?

Heeft u geen mobiele telefoon, of is het niet mogelijk om de app op uw telefoon te downloaden? Dan is het mogelijk om uw gegevens over vaccinaties en testen te printen. Meer informatie vindt u op coronacheck.nl.

Op de website coronacheck.nl vindt u veelgestelde vragen over de Corona Check App.

Kan ik een vaccinatiebewijs krijgen in mijn gele boekje?

U kunt een stempel bij onze priklocatie op het evenemententerrein in Purmerend (Purmerenderweg P1, 1445 AA Purmerend) halen. Of kom langs bij een van de prikbussen en vraag naar een stempel. Hier vindt u waar de bussen staan en wanneer deze open zijn.

Neem uw gele boekje, identiteitsbewijs en vaccinatie registratiekaart mee. Dit is het bewijs dat u na de vaccinatie(s) heeft ontvangen.

Heeft u het gele boekje niet?

U kunt het gele boekje online bestellen. Dat is niet noodzakelijk. Het is geen officieel coronavaccinatiebewijs.
Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid. VWS ontwikkelde een fraudebestendig vaccinatiebewijs: het Digitaal Corona Certificaat (DCC).

Waar zorgt de GGD voor bij het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus?

De GGD zorgt bij het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus voor:

 • De priklocaties. Volgens de richtlijnen van het RIVM richten wij deze locaties in.
 • Het medisch personeel. Wij zijn verantwoordelijke voor alle mensen die een vaccinatie geven. Iedereen die vaccineert is opgeleid en werkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Het personeel voorzien wij van beschermingsmiddelen.
 • De registratie op de priklocaties.

Vaccineren doet de GGD al tientallen jaren. Ook bij eerdere grootschalige vaccinatiecampagnes. Zoals bij de Mexicaanse griep en de nieuwe Influenza.

Op de dag van de vaccinatie staan onze professionals klaar om al uw vragen rond de vaccinatie te beantwoorden. Want vaccineren is meer dan alleen een prik zetten!