Coronavaccinatie

Op deze pagina vindt u informatie over het vaccineren tegen het coronavirus.

Extra prik (boosterprik) alleen op afspraak

Wanneer u een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u een afspraak maken via 0800- 7070 of op www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Voor een extra prik (boosterprik) moet u een afspraak maken. Het is niet mogelijk om zonder afspraak naar een van onze priklocaties te komen. Met een afspraak kunt u terecht op PG1 (Pieter Ghijsenlaan 1) in Zaandam. In december opent een tweede locatie in Purmerend.

Wilt u een 1e of 2e prik tegen corona?

Bij GGD Zaanstreek-Waterland kunt u zonder afspraak terecht voor een 1e of 2e prik op een van onze pop-up locaties . Het is ook mogelijk om hiervoor een afspraak te maken bij PG1 in Zaandam. Elke dag open van 8.00 – 21.00 uur.

Bij een bezoek aan onze priklocaties moet u een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden.

Zoekt u eenvoudige informatie over de prik tegen corona?

Steffie legt het vaccin eenvoudig uit (gesproken informatie). Of bekijk deze praatplaat over de prik tegen corona. Er zijn meer praatplaten en informatiekaarten. Bijvoorbeeld over zwangerschap, bijwerkingen en de uitnodiging voor de prik.

Zoekt u informatie in andere talen?

Op de website van de Rijksoverheid staat informatie in verschillende talen / Information in other languages. Op onze eigen website vindt u ook een overzicht met informatiemateriaal per taal. Of bekijk onze webpagina’s over de coronavaccinatie in de talen Tigrinya, Turks, Arabisch of Somalisch.

Vragen?

Heeft u vragen over de prik tegen corona, bel 0800 1351 (bereikbaar van 8.00 – 20.00 uur) of kijk op www.coronavaccinatie.nl.
Hieronder staan meer vragen en antwoorden over het vaccineren tegen corona.

Informatie over de extra prik (boosterprik)

Heeft u een uitnodiging ontvangen, dan kunt u een afspraak maken. Bekijk hier of uw geboortejaar aan de beurt is om zonder uitnodiging een afspraak te maken.
Via de website www.coronavaccinatie-afspraak.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.
Of bel naar het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer 0800-7070. Dit kan iedere dag tussen 08.00 en 20.00 uur.

U kunt niet zonder afspraak een extra prik (boosterprik) halen. In de regio Zaanstreek-Waterland kunt u alleen met een afspraak terecht op priklocatie PG1 (Pieter Ghijsenlaan in Zaandam). In december komt er een tweede locatie in Purmerend.

Wat is een boosterprik?

Een boosterprik is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen covid-19 te versterken. De booster helpt daardoor tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. Om goed beschermd te blijven tegen corona, krijgen mensen van 60 jaar en ouder een boostervaccinatie aangeboden.

Voorwaarden boostervaccinatie

Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het halen van de extra vaccinatie bij één van de GGD’en:

 • U kunt deze extra prik pas halen vanaf 6 maanden na uw laatste coronavaccinatie en het moment waarop u dus volledig gevaccineerd was – óf 6 maanden na uw laatste besmetting met covid-19.
 • U bent thuiswonend. Als u in een zorginstelling woont, hoeft u geen contact op te nemen met de GGD’en. U krijgt een uitnodiging via uw instelling en wordt daar gevaccineerd.
 • U krijgt uw extra prik twee weken voor of twee weken na een eventuele griepprik.

Partner mee?

Als uw partner mee wilt komen voor een boostervaccinatie, maak in dat geval de afspraak telefonisch en geef aan dat u samen wilt komen. Uw partner moet aanwezig zijn bij het maken van de afspraak om toestemming te geven.
Uiteraard moet uw partner 60 jaar of ouder zijn. En ook voor hem/haar geldt dat de laatste volledige coronavaccinatie of besmetting met covid-19 een half jaar geleden moet zijn.

Zorginstellingen

Vanaf dinsdag 23 november mogen ook inwoners van zorginstellingen een extra prik krijgen. Instellingen met een eigen arts beginnen als eerste hiermee. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren, krijgen hulp van de GGD.

Zorgpersoneel

Ook zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt een boosterprik aangeboden. Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona. Het gaat om zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in:

– ziekenhuizen
– verpleeghuizen
– kleinschalige woonvormen
– klinische medisch-specialistische revalidatie
– huisartsenpraktijken
– ambulancediensten
– intramuraal ggz
– geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ggz-crisisdienst
– wijkverpleging

Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun personeel te vaccineren. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGD-locaties. Dit wordt regionaal georganiseerd. Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen ook voor de optie kiezen om zelf hun medewerkers te vaccineren.

Welk vaccin

U krijgt een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties. Het maakt hierbij niet uit welk vaccin u eerder heeft gekregen. U kunt niet zelf kiezen welk vaccin u krijgt.

Jongere leeftijdsgroepen

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u nog geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en dus niet aan de beurt bent. GGD GHOR Nederland controleert iedere dag de ingeplande afspraken op geboortejaar. Wie ongeldig een afspraak maakt, krijgt vooraf bericht dat de afspraak wordt geannuleerd. Of komt op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Vaccinatiestrategie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Geen gevolgen voor coronabewijs

Zowel het coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als het coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland blijven geldig, ongeacht een boostervaccinatie. De QR-code in de CoronaCheck-app blijft dus gewoon werken.

Meer informatie over boosters

Wilt u meer weten over de extra prik (boosterprik)? Kijk op de website van het RIVM of lees de veelgestelde vragen & antwoorden op de website van GGD GHOR.

 

Hoe kan ik een afspraak maken voor een vaccinatie?

U kunt digitaal een afspraak maken. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Of bel naar 0800 – 7070. Het landelijke belcentrum van de GGD is 7 dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur.

Iedereen boven de 12 jaar heeft een uitnodiging per post ontvangen. Hierbij zat een gezondheidsverklaring. Vul deze in voordat u naar de vaccinatieafspraak gaat. Is het antwoord op één of meer vragen ‘ja’, overleg dan met uw huisarts of behandelend arts of vaccineren verstandig is.

Janssen vaccinatie: Het vaccin van Janssen is uitsluitend goedgekeurd voor mensen van 18 jaar en ouder. Wilt u vrijwillig het Janssen vaccin? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken op 0800-1295. Voorafgaand aan de vaccinatie wijzen wij u op de iets betere bescherming met de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna en de zeer zeldzame kans op een ernstige bijwerking bij het Janssen-vaccin op jongere leeftijd. U moet vervolgens mondeling toestemming geven voor vaccinatie met Janssen.

Niet iedereen kan zelf een afspraak maken. Naasten kunnen dat namens hen doen.

In deze video ziet u hoe het gaat van uitnodiging tot registratie.

Voor een corona-vaccinatie kunt u niet terecht op ons reizigersspreekuur. U heeft een uitnodiging voor uw coronavaccinatie gehad. Volg de instructies in die uitnodiging.

Wel of niet laten vaccineren?

Weet u nog niet of zich wilt laten inenten tegen het coronavirus? Misschien heeft u dan iets aan de Corona Vaccinatie Keuzehulp.

Prikangst: informatie en tips

Heb je prikangst en wil je toch een coronaprik? We helpen je graag! Maak een afspraak bij onze vaccinatielocatie. Geef daar dan bij onze balie aan dat je prikangst hebt. Je krijgt dan eerst een gesprek met onze arts. Deze kijkt hoe we jou het beste kunnen prikken.
Je mag altijd een begeleider meenemen als je angstig bent voor prikken of een onbekende omgeving.

Voordat je een afspraak maakt voor een vaccinatie, kun je een aantal dingen doen om de angst voor de prik te verminderen. Als je dat prettig vindt, kun je contact met ons opnemen om te vragen of je een rondleiding kunt krijgen op de vaccinatielocatie. Dan weet je alvast wat je kunt verwachten.

Praat met mensen bij wie jij je prettig voelt over je prikangst. Misschien kunnen zij, indien gewenst, met jou meegaan naar de afspraak om jou te ondersteunen en af te leiden. Probeer, ondanks de angst, toch een afspraak te maken. Het blijkt uit onderzoeken dat hoe vaker je een prik krijgt, hoe groter de kans is dat de angst vermindert. Als je op de vaccinatielocatie bent, geef dan gelijk bij binnenkomst aan dat je het eng vindt. Bespreek met degene die de prik geeft wat jij prettig vindt en wat jij nodig hebt om de angst onder controle te houden. Wil je tijdens de prik zitten of liggen? Wil je meekijken of kijk je liever de andere kant op?

Twee andere tips die kunnen helpen om je prettig te voelen. Maak kort voor de prik 10 kniebuigingen en drink minimaal een kwartier voor de prik een halve liter water. Heb je extreme prikangst en werken bovenstaande tips niet voor jou? Dan kun je bij de huisarts een recept voor een lidocaïne/prilocaïne-crème of pleister vragen. Bespreek met de huisarts waar je de zalf het beste kunt smeren. Na 30-60 minuten zal je huid verdoofd zijn. Wat ook goed is om te weten, is dat paracetamol vóór de prik niet helpt tegen de pijn van de prik. Als je na de prik last hebt van bijwerkingen, kan een paracetamol de klachten verminderen. Lees goed in de bijsluiter hoeveel paracetamol tabletten je mag innemen.
Kijk hier voor meer tips tegen prikangst. Of kijk op TikTok hoe dokter Putri Hintaran van GGD Regio Utrecht uitlegt wat je kunt doen.

Kan ik gebruik maken van de prikbus?

Iedereen van 12 jaar en ouder kan er zonder afspraak terecht voor een prik tegen corona. Het gaat om de eerste en tweede prik van BioNTech/Pfizer of in het geval van Janssen de enige prik.
18-plussers kunnen kiezen uit het Janssen vaccin of BioNTech/Pfizer vaccin.
Jongeren tussen de 12 en 18 jaar en zwangeren krijgen het BioNTech/Pfizer vaccin.

U kunt voor een eerste en voor een tweede prik zonder afspraak in de bus terecht. Als u uw eerste prik in de bus haalt, betekent dit niet automatisch dat u uw tweede prik ook in de bus kunt halen. De bus kan er immers over een aantal weken niet meer staan. Vandaar dat we afspraken voor een tweede prik alleen op een locatie inplannen.

Hoe lang de bus op deze plaatsen staat is afhankelijk van het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Bekijk hier op welke locatie de bus staat.

Meer weten?

Waar kan ik mij laten vaccineren?

In de regio Zaanstreek-Waterland kunt u:

 • een 1e of 2e prik halen bij een pop-up priklocatie of bij de prikbus. Locaties en openingstijden vindt u hier. Een afspraak maken is niet nodig. Daarnaast kunt u met of zonder afspraak naar onze vaste priklocatie PG1 (Pieter Ghijsenlaan 1, 1506 PW Zaandam). Elke dag open van 8.00 – 21.00 uur.
 • een extra prik (boosterprik) halen bij onze vaste priklocatie PG1 (Pieter Ghijsenlaan 1, 1506 PW Zaandam). Elke dag open van 8.00 – 21.00 uur. Hiervoor moet u een afspraak maken op www.coronavaccinatie-afspraak.nl (u hebt hiervoor uw DigiD nodig). Of bel naar 0800 – 7070. Het landelijke belcentrum van de GGD is 7 dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur.
  Neem uw identiteitsbewijs, de uitnodiging en de ingevulde gezondheidsverklaring mee naar de afspraak.Er wordt op dit moment gezocht naar een nieuwe priklocatie voor de boostercampagne.
 • als immuungecompromitteerde patiënt (als u een uitnodiging hebt gekregen) met of zonder afspraak terecht op alle (mobiele) priklocaties.
 

Ik heb (medische) vragen over het vaccin.

Heeft u vragen over:

 • het vaccin;
 • de werkzaamheid;
 • bijwerkingen;
 • vaccinatie bij ziekte, medicijnen en behandelingen;
 • vaccinatie bij zwangerschap.

Antwoorden vindt u op de website van het RIVM. U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer 0800 – 1351 (bereikbaar van 8.00 – 20.00 uur).

AstraZeneca

Heeft u vragen naar aanleiding van het besluit om te stoppen met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar? Kijk dan op deze webpagina van de Rijksoverheid.

Video’s over de werking van het coronavaccin

Marjolein van Egmond, hoogleraar Immunologie bij Amsterdam UMC, vertelt in expertvideo’s over de volgende onderwerpen:

Feiten en fabels over de coronavaccinatie

Hoe gaat het vaccineren van patiënten met een ernstige afweerstoornis (derde prik)?

Bij sommige patiënten met een ernstige afweerstoornis blijkt dat zij na de eerste twee vaccinaties niet optimaal beschermd zijn tegen corona. Zij krijgen daarom op advies van het RIVM en de Gezondheidsraad een extra prik aangeboden.

Tussen 6 en 30 oktober ontvangen patiënten van hun eigen ziekenhuis een uitnodiging (per brief of e-mail). In deze uitnodigingsbrief staat een speciaal landelijk telefoonnummer om een afspraak te maken bij de GGD.

U kunt ook zonder afspraak naar onze priklocatie in Zaandam of naar de prikbussen komen. De kans is dat u langer moet wachten.

We vragen iedereen die een derde prik komt halen om de uitnodigingsbrief mee te nemen.  

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

CoronaCheck-app

De CoronaCheck-app kan drie soorten bewijzen aanmaken.

 • Vaccinatiebewijs
 • Testbewijs
 • Herstelbewijs

Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. Hiermee kunt u toegang krijgen tot evenementen en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. Vanaf 1 juli kunt u het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app gebruiken als Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU.

De app is te downloaden in de appstore. Hier leest u ook hoe de app precies werkt.

Heeft u de app al eerder gedownload? Zorg er dan voor dat u een update draait, om het vaccinatiebewijs aan te kunnen maken.

Niet allemaal tegelijk

We kunnen ons voorstellen dat iedereen zo snel mogelijk de app wilt downloaden en gebruiken. Lukt het niet direct, probeer het dan de komende dagen nog eens. Vanaf 25 juni kunt u terecht bij de helpdesk. Telefoonnummer: 0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 uur
Of mail naar: helpdesk@coronacheck.nl

Gegevens

De CoronaCheck-app maakt gebruik van de gegevens van RIVM, de GGD en de ziekenhuizen. U kunt via mijnrivm.nl en coronatest.nl zelf checken of uw gegevens er goed in staan.

Geen mobiele telefoon?

Heeft u geen mobiele telefoon, of is het niet mogelijk om de app op uw telefoon te downloaden? Dan is het mogelijk om uw gegevens over vaccinaties en testen te printen. Meer informatie vindt u op coronacheck.nl.

Op de website coronacheck.nl vindt u veelgestelde vragen over de Corona Check App.

Kan ik een vaccinatiebewijs krijgen in mijn gele boekje?

U kunt een stempel bij onze priklocatie PG1 (Pieter Ghijsenlaan 1 te Zaandam) halen. Of kom langs bij een van de prikbussen en vraag naar een stempel. Hier vindt u waar de bussen staan en wanneer deze open zijn.

Neem uw gele boekje, identiteitsbewijs en vaccinatie registratiekaart mee. Dit is het bewijs dat u na de vaccinatie(s) heeft ontvangen.

Heeft u het gele boekje niet?

U kunt het gele boekje online bestellen. Dat is niet noodzakelijk. Het is geen officieel coronavaccinatiebewijs.
Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid. VWS werkt aan een fraudebestendig vaccinatiebewijs: het Digitaal Corona Certificaat (DCC).

 

Waar zorgt de GGD voor bij het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus?

De GGD zorgt bij het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus voor:

 • De priklocaties. Volgens de richtlijnen van het RIVM richten wij deze locaties in.
 • Het medisch personeel. Wij zijn verantwoordelijke voor alle mensen die een vaccinatie geven. Iedereen die vaccineert is opgeleid en werkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Het personeel voorzien wij van beschermingsmiddelen.
 • De registratie op de priklocaties.

Vaccineren doet de GGD al tientallen jaren. Ook bij eerdere grootschalige vaccinatiecampagnes. Zoals bij de Mexicaanse griep en de nieuwe Influenza.

Op de dag van de vaccinatie staan onze professionals klaar om al uw vragen rond de vaccinatie te beantwoorden. Want vaccineren is meer dan alleen een prik zetten!