De Gezondheidsmonitor

In het najaar van 2016 hebben 8.980 inwoners van 19 tot 65 jaar, van de acht gemeenten in de regio, meegedaan aan het vierjaarlijkse gezondheidsonderzoek van GGD Zaanstreek-Waterland. Deze Gezondheidsmonitor is uitgevoerd samen met alle GGD-en en het RIVM.