Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een grootschalig onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Het is een landelijk onderzoek en vindt plaats op het Voortgezet (regulier) onderwijs in klas 2 en 4. Met een online vragenlijst brengen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in beeld. Denk hierbij aan onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik. Dit jaar vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd plaats in de periode september tot en met november.

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Scholen kunnen de input gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid. Met als doel gezondheidswinst voor jongeren. De resultaten van het onderzoek bespreken we voor de zomer 2024 met de scholen. De resultaten op regionaal-, gemeente-, wijkniveau publiceren we in de zomer van 2024 op onze website Gezondheidincijfers. Voor het eerst doen in onze regio, naast leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs, ook leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs mee aan het onderzoek. Zij nemen deel met een vereenvoudigde vragenlijst. GGD Zaanstreek-Waterland werkt hiervoor samen met een aantal andere GGD-en.

Kijk hieronder voor meer informatie over het onderzoek of bekijk de flyer.

Ook kunt u mailen naar GezondheidsmonitorJeugd@ggdzw.nl of bellen met Michelle Wennekers van GGD Zaanstreek-Waterland (0900-254 54 54).