Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een grootschalig onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Het is een landelijk onderzoek en vindt plaats op het Voortgezet (regulier) onderwijs in klas 2 en 4. Met een online vragenlijst brengen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in beeld. Denk hierbij aan onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik. Dit jaar vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd plaats in de periode september tot en met november.

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Scholen kunnen de input gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid. Met als doel gezondheidswinst voor jongeren. De resultaten van het onderzoek bespreken we voor de zomer 2024 met de scholen. De resultaten op regionaal-, gemeente-, wijkniveau publiceren we in de zomer van 2024 op onze website Gezondheidincijfers.

Kijk hieronder voor meer informatie over het onderzoek of bekijk de flyer.

Voor meer informatie kunt u mailen naar GezondheidsmonitorJeugd@ggdzw.nl of bellen met de onderzoekers van GGD Zaanstreek-Waterland, Michelle Wennekers (06 – 51 76 89 34) of Monique Heemskerk (06 – 51 92 27 28).

Veelgestelde vragen voor scholen