Gehoortest voldoende

Het resultaat van de gehoortest van uw kind is goed. Dit betekent, dat het gehoor van uw kind op dit moment voldoende lijkt te functioneren.

Goed gehoor nodig

Leren praten is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Uw kind leert de taal doordat u en anderen met hem of haar praten, bijvoorbeeld tijdens het spelen, het eten of het in bed stoppen.
Voor de taal-/spraakontwikkeling is het nodig dat een kind ook zachte geluiden op alle toonhoogten kan horen en het verschil tussen woordjes als ‘pet en bed’ of ‘hoed en goed’.

Let goed op het gehoor van uw kind als het verkouden is

Kinderen die verkouden zijn, hebben vaak ook ‘snotoortjes’. Er zit dan vocht achter het trommelvlies. Het kind heeft dan meestal geen pijn of koorts, maar hoort alle geluiden (veel) zachter dan normaal. Meestal merkt u hier thuis niet veel van. Gelukkig gaat het bij de meeste kinderen vanzelf over, maar het kan terugkomen.
Kinderen die vaak of lang achter elkaar verkouden zijn en daarbij vocht/slijm achter het trommelvlies hebben, kunnen langere tijd minder goed horen en daardoor problemen krijgen bij het leren praten.
Heeft u vragen of twijfels over het gehoor of over de taal-/spraakontwikkeling van uw kind?
Neem dan contact op met uw jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Deze kaart is een uitgave van 2017
(075) 651 83 40 / (0299) 74 80 04 www.ggdzw.nl jgz@ggdzw.nl

Klik hier voor het PDF-bestand van de kaart Gehoortest voldoende (pdf 2mb)