Is uw kind hees?

Klik hier voor het pdf-bestand van de folder Is uw kind hees? (pdf 2mb).

IS UW KIND HEES?

U krijgt deze folder omdat uw kind op dit moment hees is. Het kan zijn dat dit u nog niet is opgevallen, omdat u als ouder gewend bent aan de stem van uw kind. In deze folder leest u wat heesheid is en wat u eraan kunt doen.

WAT IS HEESHEID?

Bij praten trillen de stembanden. Ze gaan trillen doordat er uitgeademde lucht langskomt. De stem klinkt helder. Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed. Ze zijn dan vaak wat dik en rood. Er kunnen ook kleine knobbeltjes (een soort eeltplekjes) op de stembanden zitten. Bij ernstige, langdurige heesheid is het goed om even langs de huisarts te gaan.

OORZAKEN VAN HEESHEID

Heesheid kan ontstaan door:

  • verkoudheid, allergie, astma (en medicijnen hiertegen), bronchitis of ontstoken amandelen
  • veel schreeuwen, gillen, kuchen, hard huilen, gekke stemmetjes nadoen, altijd hard praten of fl uisteren
  • spanning in de keel en hoorbaar ademhalen
  • een stembandafwijking; dit is aangeboren en kan erfelijk zijn

GEVOLGEN VAN HEESHEID

Als heesheid niet vanzelf over gaat en al lang bestaat is het goed om hier aandacht aan te besteden. Er kunnen dan knobbeltjes ontstaan zijn op de stembanden. Praten kan daardoor erg vermoeiend zijn. Ook is een hese stem minder goed te verstaan. Dit kan op den duur zelfs gevolgen hebben voor de beroepskeuze.

WAAR KUNT U OP LETTEN?

Schreeuwen, gillen of fluisteren

Schreeuwen of gillen is slecht voor de stem, net als voortdurend hard praten en fluisteren. Bijna alle kinderen schreeuwen weleens onder het spelen. Het is moeilijk hen dat te verbieden, want ongemerkt gebeurt het toch. Toch heeft het zin om uw kind duidelijk te maken dat schreeuwen slecht is voor de stem. Als uw kind een keer niet schreeuwt in een situatie waarin het dat anders wel doet, geef het dan een complimentje. Dat helpt altijd beter dan mopperen. Laat uw kind naar u toekomen als het iets wil zeggen in plaats van naar u te schreeuwen van een afstand. Geef zelf het goede voorbeeld.

Uiting van emoties

Sommige kinderen forceren hun stem als ze ruziemaken, of wanneer ze een huil- of driftbui hebben. Huilen en ruziemaken horen erbij, maar probeer te voorkomen dat het langer duurt dan nodig is. Spreek zelf heel rustig. Dat heeft een kalmerende invloed.

Gekke stemmetjes en imitaties

Veel kinderen forceren hun stem als ze geluiden nadoen van vliegtuigen, remmende auto’s, raceauto’s, huilende baby’s enzovoort (over het algemeen zijn het meer jongetjes dan meisjes die dit doen). Vooral in tekenfilms komen rare stemmetjes voor die kinderen graag nadoen. Probeer deze wijze van belastend stemgebruik te voorkomen. Moedig uw kind in ieder geval niet aan om nog eens zo ‘grappig’ te praten.

Langdurig kuchen of keelschrapen

Steeds kuchen of schrapen van de keel beschadigt de stem. Als het een gewoonte is, kan het een uiting van verlegenheid of spanning zijn. Het is goed om dit in gedachten te houden.

DE OMGEVING

Als uw kind buiten speelt, kunt u moeilijk in de gaten houden hoe het zijn stem gebruikt. In huis is dat gemakkelijker. Uw kind hoeft niet heel hard te praten als het rustig in huis is:

  • Zet het geluid van de televisie of computer zacht of uit wanneer uw kind iets wil vertellen.
  • Laat uw kind niet van veraf naar u roepen wanneer het iets te vragen of te vertellen heeft.
  • Geef uw kind voldoende tijd en rust om te praten. Als uw kind iets wil vertellen wanneer u geen tijd hebt, spreek dan af wanneer er wel tijd is om te luisteren.
  • Zorg dat er, bijvoorbeeld aan tafel, niet door elkaar geschreeuwd of gepraat wordt.
  • Geef zelf het goede voorbeeld door niet te hard te praten en te schreeuwen.

CONTACT OPNEMEN?

Met vragen kunt u terecht bij de logopedisten van GGD Zaanstreek-Waterland, onderdeel van het Centrum Jong en Centrum voor Jeugd en Gezin.