Zwangerschap

Als u zwanger bent komt er veel op u af. GGD Zaanstreek-Waterland helpt u graag bij de voorbereiding op de komst van uw kind en de bevalling.

Zwangerschapscursussen
Tijdens én na uw zwangerschap biedt GGD Zaanstreek-Waterland diverse cursussen/bijeenkomsten aan. Klik hier voor een overzicht.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de zwangerschapscursus?
U krijgt geen vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Heeft u een aanvullende zorgverzekering dan komt u mogeljik voor een vergoeding in aanmerking. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Prenataal huisbezoek
Soms zijn er bij een gezin risicofactoren aanwezig die de ontwikkeling van het (ongeboren) kind en de ouder/kind relatie kunnen beïnvloeden. Het kan noodzakelijk zijn dat de jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg al tijdens de zwangerschap bij u langskomt.

VoorZorg
VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en bijvoorbeeld problemen met huisvesting, werk, geld of relaties hebben en/of weinig of geen opleiding hebben genoten. Valt u binnen deze doelgroep dan bieden zij u verpleegkundige ondersteuning tijdens uw zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van uw kind. Klik hier voor informatie over VoorZorg.