Literatuurlijst Welbevinden op school

Gebruikte literatuur voor ‘Welbevinden op school’. Hoe gaat het met leerlingen en docenten?
Product van GGD ZW, Zaandam. 20230131

 1. Resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn terug te vinden in
  het dashboard van de cijfersite van GGD Zaanstreek-Waterland:
  https://gezondheidincijfers.ggdzw.nl/dashboard/resultaten-gezondheidsmonitors-naar-thema/mentale-gezondheid
  de databank van de cijfersite van GGD Zaanstreek-Waterland:
  https://gezondheidincijfers.ggdzw.nl/jive
  In tabelvorm Nederlandse cijfers in de vergelijking met regionale cijfers zijn beheer bij onderzoekers van GGD Zaanstreek-Waterland.
 2. Gevolgen van zestien maanden corona voor het voortgezet onderwijs. https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2021/10/12/factsheet-gevolgen-van-16-maanden-corona-ho. Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Postbus 2730 | 3500 GS Utrecht. oktober 2021.
 3. Trimbos-instituut, Kleinjan, M., Pieper, I., & Stevens, G. (2022, 17 november). Geluk onder druk. https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af1785-geluk-onder-druk/
 4. Kamerbrief over de aanpak ‘Mentale Gezondheid van ons allemaal’.
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/10/aanpak-mentale-gezondheid-van-ons-allemaal
 5. Monitoren mentale gezondheid | RIVM, Bon van M., Verweij A., Monshouwer K., Luijten C., & Tak, N. (2022). https://www.rivm.nl/documenten/monitoren-mentale-gezondheid Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven.