Melden van woningvervuiling

Een hygiënisch woonprobleem is een onhygiënische toestand van een gebouw of een terrein, veroorzaakt door het gedrag van een of meerdere bewoners. De onhygiënische toestand veroorzaakt (ernstige) overlast van stank of ongedierte, gevaar voor de gezondheid, infectiegevaar of brandgevaar. Als u ziet dat een woning ernstig vervuild is of stankoverlast geeft, dan meldt u dat bij de woningbouw of u meldt dit bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ).

Wat doet de GGD na een melding over woningvervuiling?

Na een melding gaan de medewerkers van het MABZ op huisbezoek om de situatie te beoordelen. Met de veroorzaker worden direct afspraken gemaakt over de opruiming en schoonmaak van de woning. Wanneer de afspraken niet zijn nagekomen, kan een gedwongen schoonmaak een mogelijkheid zijn.

Wie betaalt de kosten?

De kosten van de opruiming en de schoonmaak van de woning betaalt de veroorzaker. Als het lastig is om de kosten te betalen, dan denken we mee over een oplossing of helpen we met een betalingsregeling. De veroorzaker tekent een overeenkomst waar de afspraken over de schoonmaak en de kosten in staan.