Nieuws rond coronatesten

  • CoronIt:
    dit is een nog te implementeren digitaal landelijk registratiesysteem. Het gaat het uitvoeren van de testprocessen bij GGD-en en laboratoria ondersteunen bij triage en aanmelding, inplannen, afnemen en registratie, het vastleggen van de resultaten en het doorgeven van de resultaten. Hiermee ontstaat meer eenduidigheid binnen de testprocedure.
  • Uitbreiding doelgroep testen, met:
    patiënten buiten het ziekenhuis met klachten conform actuele LCI richtlijnen zoals kwetsbare ouderen. Hiervoor stellen de 6 gezamenlijk GGD-en in Noord-Holland een plan op, zodat zij klaar staan bij een officiële opdracht vanuit het ministerie.