Het RIVM berekende wat het effect is van verschillende ventilatiehoeveelheden op de aerogene overdracht van het coronavirus. Ventileren is het continu verversen van de lucht binnen met buitenlucht. Hiermee verklein je de kans om ziek te worden door zwevende coronavirusdeeltjes op grotere afstand in een binnenruimte.