Afspraak maken voor vrijwillige extra booster

Mensen, jonger dan 60 jaar, die één mRNA-prik en een booster hebben ontvangen na een coronabesmetting, kunnen een extra boosterprik krijgen bij de GGD als zij dat willen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl. Zij kunnen alleen op afspraak deze prik halen, te maken via het landelijke vaccinatie afsprakennummer. Het telefoonnummer 0800-7070 is iedere dag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Andere regels in andere landen

Nederland ziet een coronabesmetting als een eerste vaccinatie. Mensen die corona hadden gehad, hoefden hierna maar 1 mRNA-vaccin en konden daarna een boosterprik krijgen. Dit geldt in Nederland als een volledige, afgeronde vaccinatie. Intussen blijkt dat sommige landen hier anders naar kijken. Daar worden mensen als ‘volledig gevaccineerd’ beschouwd na 3 prikken: 2 basisvaccinaties plus een booster. Hierdoor komen zij in sommige landen een prik tekort én kunnen dan dus niet vrij reizen. Kijk op Wijsopreis.nl of dit voor uw bestemming geldt.

Vragen of twijfels?

De callcentermedewerkers van de landelijke vaccinatie afsprakenlijn kunnen en mogen niet helpen bij medische vragen. Vragen of twijfels kunt u vooraf bespreken met uw medisch specialist of een onafhankelijke zorgprofessional. Kijk daarvoor op vragenovercorona.nl.