Update 15-8: Het hitteplan is actief tot en met dinsdag 16 augustus

Het Nationaal Hitteplan treedt vanaf woensdag, 10 augustus , in werking. De temperatuur loopt namelijk woensdag (10/8) t/m maandag (15/8) hoog op. Ook in onze regio kan het 30 graden worden.

Hitteplan

Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als in een bepaalde regio de kans op minstens vier opeenvolgende dagen met een temperatuur van 27°C of hoger zeer groot is. Voor een aantal risicogroepen, met name ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening, vormt aanhoudend warm weer een risico voor de gezondheid. Let daarom extra op mensen in uw omgeving die kwetsbaar zijn.
Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over risicogroepen en de maatregelen die u kunt nemen om overlast door hitte te beperken. Ook op onze website vindt u tips bij hitte.

Smogalert

Door ozon kan er smog ontstaan. Dat betekent, dat de luchtkwaliteit dan slecht is. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen dan beter binnen blijven en zware lichamelijke inspanning beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.
Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.
Meer informatie over smog door ozon vind je op de website van GGDleefomgeving.

Rol van de GGD bij hitte

De rol van de GGD binnen het Nationaal Hitteplan is burgers, zorgverleners en gemeentes op de hoogte te stellen van de te verwachten warmte. Heeft u vragen dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-17.00 contact opnemen GGD Zaanstreek-Waterland, Medische Milieukunde, tel. 075-6519292.