Volgens de Gezondheidsraad blijkt ook uit de meest recente cijfers dat Janssen een voldoende veilig en effectief vaccin is. Voor de landelijke vaccinatiestrategie adviseert de Gezondheidsraad echter de leeftijdsgroepen die nog aan de beurt komen vanaf nu BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccins aan te bieden. In bepaalde gevallen is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met één prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn. Deze adviezen neemt minister De Jonge van VWS over.

Aangezien Janssen een voldoende veilig en effectief vaccin is, kunnen mensen die al gevaccineerd zijn met Janssen gerust zijn op die keuze. En, mensen die binnenkort een afspraak hebben met Janssen, kunnen die afspraak op een verantwoorde manier laten doorgaan. Janssen kent wel een heel zeldzame, maar zeer ernstige mogelijke bijwerking. Uit de meest recente meldingen blijkt dat die bijwerking echter nog steeds heel weinig voorkomt, en minder vaak voorkomt dan bij AstraZeneca. Janssen is en blijft dus een goed en veilig vaccin volgens de Gezondheidsraad. Ook de EMA beoordeelt het Janssen-vaccin als veilig en effectief. Het grote voordeel is dat maar één vaccinatie nodig is om volledig gevaccineerd te zijn.

Gevolgen voor snelheid vaccineren

De Gezondheidsraad adviseert nu de inzet van het Janssen-vaccin te veranderen. Daarbij speelt het dilemma tussen een iets betere bescherming bij BioNTech/Pfizer en Moderna tegenover sneller volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19 bij Janssen. De Gezondheidsraad stelt dat het net iets gunstiger is voor mensen die vanaf nu worden opgeroepen voor vaccinatie, in principe BioNTech/Pfizer en Moderna in te zetten. Komende weken komen er relatief veel BioNTech/Pfizer-vaccins binnen en relatief weinig Janssen-vaccins, waardoor deze wijziging naar verwachting maar een klein effect heeft op de snelheid van vaccineren.

Geplande afspraak met Janssen wijzigen

Iedereen die het Janssen-vaccin heeft gekregen, heeft daar verstandig aan gedaan en ook gemaakte afspraken zijn verstandig om na te komen, zegt de Gezondheidsraad. Wie een gemaakte afspraak met Janssen toch wil wijzigen, mag dat, hoewel het niet nodig is, wel doen. Dat kan telefonisch via het landelijke callcenter van de GGD. Zie hiervoor het telefoonnummer dat in de afspraakbevestiging staat. Gevolg is wel dat je iets later aan de beurt kan zijn. Het is niet mogelijk op een vaccinatielocatie de afspraak over het te gebruiken vaccin aan te passen.

In bepaalde gevallen kunnen mensen volgens de Gezondheidsraad toch baat hebben bij het Janssen-vaccin, omdat het een veilig en effectief vaccin is, en zij daarmee met één prik beschermd zijn. Minister De Jonge neemt dat advies over en zal dus ook in specifieke gevallen Janssen aanbieden aan bepaalde groepen mensen.

Janssen wellicht als keuze-optie


Minister De Jonge kijkt verder of het mogelijk is Janssen als keuze-optie aan te bieden voor wie dat wil. Aangezien de Gezondheidsraad duidelijk zegt dat Janssen een effectief en veilig vaccin is, wil hij 18-plussers zelf de keuze laten om het vaccin te nemen als ze dat willen. Hier zitten nog wel een aantal lastige juridische- en uitvoeringsaspecten aan die de minister met spoed laat onderzoeken. Mensen moeten goed geïnformeerd hun eigen keuze kunnen maken.