Vanaf dinsdag 3 oktober kunnen mensen, die daarvoor in aanmerking komen, de coronaprik halen bij GGD Zaanstreek-Waterland. Ze kunnen deze prik de eerste weken alleen op afspraak halen.

Voor wie?

Deze coronaprik is voor:

  • Mensen van 60 jaar en ouder.
  • Mensen van 18 tot en met 59 jaar die een uitnodiging krijgen voor de griepprik. Bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening.
  • Volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis).
  • Zwangeren. De coronaprik beschermt de moeder tegen ernstige ziekte door corona en maakt het risico op vroeggeboorte door corona kleiner.
  • Zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact.

Inwoners die hier niet onder vallen, maar toch een coronaprik willen halen vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, mogen ook een afspraak maken.

Iedereen die deze coronaprik mag halen, kan dit tot eind december 2023 op afspraak doen. Alleen voor zwangeren en mensen uit medisch hoog risicogroepen is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar.

Nieuw vaccin

De GGD prikt dit najaar met het XBB vaccin dat is aangepast aan de huidige subvariant van omikron. Dit is het meest actueel beschikbare mRNA-vaccin.

Wilt u geen prik met een mRNA-vaccin of is deze niet geschikt voor u? Er komt naar verwachting in november een aangepast eiwitvaccin van producent Novavax beschikbaar. 

Uitnodigingen voor najaarsronde

Alleen mensen van 60 jaar of ouder ontvangen vanaf dinsdag 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM. Andere doelgroepen kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD.

Zelf afspraak maken vanaf 16 oktober

Mensen die geen uitnodiging krijgen, maar wel een coronaprik mogen halen, kunnen vanaf maandag 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD:

  • Met DigiD via planjeprik.nl.
  • Zonder DigiD bellen naar 0800-7070 (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur).

Coronaprik najaarsronde 2022

Mensen die de coronaprik van de najaarsronde 2022 mochten halen, kunnen nog tot en met vrijdag 15 september een afspraak voor deze coronaprik bij de GGD maken. We zetten de laatste prikken uit de najaarsronde 2022 – alléén op afspraak – op zaterdag 30 september. U krijgt dan nog het huidige vaccin.

Waarom een coronaprik halen

Het coronavirus is er nog steeds. Daarom is de coronaprik belangrijk voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus. De coronaprik brengt hun bescherming weer op peil en maakt de kans dat ze ernstig ziek worden en/of overlijden door corona kleiner.
Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. We hebben namelijk een brede bescherming tegen corona opgebouwd door vaccinatie, een coronabesmetting of een combinatie van beide. De omikronvariant van corona maakt ook minder ziek .

Meer informatie

Vanaf 19 september kunt u meer over de najaarsronde van de coronaprik 2023 lezen op www.mijnvraagovercorona.nl.

Kijk hier waar onze priklocaties zijn.