De GGD verspreidde met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland begin april een vragenlijst over corona naar haar panelleden en via social media. Met de antwoorden wil de GGD een idee krijgen hoe inwoners in de regio deze uitzonderlijke periode met coronamaatregelen beleven.
Van 3 t/m 13 april hebben 3181 inwoners van Zaanstreek-Waterland deze vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat 83% van de inwoners in onze regio bezorgd is, met name over de eigen gezondheid en/of van hun naasten. 69% is op de hoogte van de noodverordening in Zaanstreek-Waterland. De uitslag biedt aanknopingspunten voor activiteiten en (gemeentelijk) beleid.

Klik hier voor de van de resultaten van het onderzoek.

De GGD gaat vaker een peiling houden over corona om goed op de hoogte te blijven van de mening en behoefte van de burgers.