Donderdag 27 juni is het RIVM onderzoek verschenen over ultrafijnstof (UFP) in relatie tot Schiphol. Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen, onder andere een deel met basisschoolkinderen in woonkernen vlakbij Schiphol en een deel met vrijwilligers op een locatie direct naast Schiphol. De uitgevoerde studies van het RIVM laten zien dat kortdurende verhoogde blootstelling aan UFP, zoals die in de regio Schiphol voorkomt, samenhangt met acute effecten op de gezondheid.

Er zijn geen aanwijzingen dat de gezondheidseffecten van UFP van het vliegverkeer anders zijn dan die van UFP van het wegverkeer. De uitgevoerde studies laten een samenhangend beeld zien waaruit blijkt dat kortdurende verhogingen van UFP afkomstig van vliegverkeer, de luchtwegen en de long- en hartfunctie in negatieve zin kan beïnvloeden.

Het is nog niet duidelijk wat dit op lange termijn betekent. Dit wordt in een vervolgonderzoek onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden in 2021 verwacht. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website van de RIVM