Resultaten onderzoek van GGD naar beleving in coronatijd

De GGD heeft begin april een vragenlijst uitgezet naar inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland. Met de antwoord wil de GGD een idee krijgen hoe de burgers deze uitzonderlijke periode met coronamaatregelen beleven. Het blijkt dat 83% van de inwoners in onze regio bezorgd is, met name over de eigen gezondheid en/of van hun naasten.

Lees verder

Resultaten panelonderzoek antibiotica

Meer dan de helft van de panelleden weet niet dat een goede hygiëne helpt om antibioticaresistentie te voorkomen. Dat komt uit het panelonderzoek dat de GGD hield naar antibiotica en antibioticagebruik.

Lees verder

Vragenlijst coronamaatregelen

Vanaf dit weekend heeft de GGD een enquête over de coronamaatregelen uitgezet onder inwoners. Wij willen graag weten hoe het met inwoners gaat, waar ze informatie zoeken, of ze zich zorgen maken en of ze hulp nodig hebben.

Lees verder

Zorg goed voor uzelf tijdens de coronamaatregelen

Nu er allerlei maatregelen zijn tegen het coronavirus zitten we meer thuis. Het is heel begrijpelijk als u hier stress door krijgt. Daarom is het belangrijk om goed voor uzelf te blijven zorgen. GGD Zaanstreek-Waterland geeft enkele tips hiervoor.

Lees verder