Procedures coronatest: aanvragen, uitvoering en uitslag

Vanaf 1 juni 2020 is het voor iedereen in Nederland mogelijk zich te laten testen op COVID-19 als u de volgende klachten heeft: hoesten en/of neusverkouden en/of koorts. U kunt een afspraak maken via het landelijk coronatest afsprakennummer: 0800-1202. Bekijk alle informatie over de testprocedure via dit landelijk nummer.

Voor specifieke testdoelgroepen is het ook nog steeds mogelijk zich aan te melden voor een test via een bedrijfs- of instellingsarts. Het gaat om medewerkers uit de zorg, onderwijs, kinderopvang, contactberoepen, mantelzorgers, paramedici, politie, handhaving en toezicht en jeugdtrainers in de buitensport. Op deze pagina vindt u informatie over de aanmeld- en testprocedure via de bedrijfs-/instellingsarts. Informeer bij uw organisatie of het aanmelden via de bedrijfs-/instellingsarts wenselijk is.

Let op: GGD medewerkers neem de testmonsters bij u af, met in achtneming van de benodigde persoonlijk beschermingsmiddelen.