Vragen en antwoorden stop AstraZeneca

Waarom is er een stop op AstraZeneca?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft donderdag 8 april besloten voorlopig te stoppen met het gebruik van het vaccin AstraZeneca voor mensen die jonger zijn dan 60 jaar. Dit na advies van de Gezondheidsraad. De 7500 afspraken die nog openstonden voor deze groep, zeggen we af. Het besluit is genomen na meldingen van het bijwerkingscentrum Lareb over een zeldzame bijwerking: trombose en verlaagde bloedplaatjes na vaccinatie met AstraZeneca.

Voor wie geldt de stop?

De stop geldt voor alle mensen die in 1961 of daarna (dus 1961, 1962, 1963, 1964 enz.) zijn geboren. De 7500 afspraken die nog openstonden voor deze groep zeggen we af. Dit doen we per sms en telefonisch.

Ik ben tussen 1956-1960 geboren, klopt het dat mijn afspraak ook is afgezegd?

Dat kan. De GGD’en gebruiken het vaccin AstraZeneca nog wel voor het vaccineren van zorgmedewerkers. Met het besluit dat nu genomen is gaan de GGD’en op korte termijn het vaccineren van de zorgmedewerkers van 60 jaar en ouder (geboren tussen 1956 en 1960) hervatten. Om dit efficiënt te laten verlopen op de locaties en geen vaccins te verspillen, moeten we alle bestaande afspraken eerst afzeggen. Dit doen we per sms en telefonisch. Vervolgens krijgen alle (ca. 1500) zorgmedewerkers geboren tussen 1956 en 1960 per sms een uitnodiging om een nieuwe afspraak te maken.

Van wanneer tot wanneer duurt de stop?

Voorlopig is dit de situatie. Mensen geboren in 1961 of later krijgen vanaf nu een ander vaccin.

Ik ben al met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen? Waar moet ik op letten?

Het CBG adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als de persoon na een prik met het AstraZeneca-coronavaccin na drie dagen weer ziekteverschijnselen krijgt met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid heeft.

Ik zou binnenkort voor de eerste keer gevaccineerd worden met het vaccin van AstraZeneca. Worden die afspraken afgezegd, of krijg ik nu een ander vaccin?

Alle afspraken voor vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca worden afgezegd. Het gaat daarbij om de eerste én de tweede afspraak. Je krijgt een SMS als je een nieuwe afspraak kunt maken.

Blijven de gemaakte afspraken voor de 2e prik AstraZeneca wel staan of worden die ook eerst afgezegd en opnieuw ingepland?
Deze blijven staan, ook voor diegenen die in 1961 of later zijn geboren. Alle mensen die al een 1e prik met AstraZeneca hebben gehad zonder zeer ernstige bijwerkingen, krijgen ook hun 2e prik met AstraZeneca. Het geboortejaar maakt hierbij niet uit. Dat is ook het advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft aan geen reden te zien om de vaccinatiereeks niet af te maken. Er zijn nog geen meldingen bekend van de zeer ernstige bijwerking na een tweede prik.

Ik heb een afspraak om binnenkort gevaccineerd te worden. Ik weet niet met welk vaccin. Hoe weet ik of mijn afspraak doorgaat?

Op dit moment worden drie groepen gevaccineerd met AstraZeneca:

  • Zorgmedewerkers via de GGD
  • 60-64-jarigen, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas, en de niet mobiele mensen met neurologische aandoeningen met aangetaste ademhaling, zoals ALS en Duchenne via hun huisarts
  • Intramurale ggz-cliënten en ggz-medewerkers via de instelling

 Behoor je niet tot een van deze groepen, dan word je met een ander vaccin dan AstraZeneca gevaccineerd. Je vaccinatieafspraak gaat dan gewoon door.

 Zijn de andere vaccins (BionTech/Pfizer, Moderna) wel veilig? Speelt dit issue daar ook?

De meldingen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) waar het CBG over geïnformeerd is, gaan over het vaccin van AstraZeneca.

 Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca maar wil mijn 2e prik liever met een ander vaccin. Kan dat?

We wachten nadere informatie af.

Komt er nu ruimte vrij voor anderen om zich te laten vaccineren?

Nee, er is op dit moment geen ander vaccin beschikbaar, daarvoor zijn alle afspraken al ingepland.

Krijgen de zorgmedewerkers die de komende twee weken een vaccinatie zouden krijgen met AstraZeneca nu een ander vaccin?

Zorgmedewerkers geboren tussen 1956 en 1960 krijgen een nieuwe uitnodiging voor een vaccinatie met AstraZeneca.

Waarom kunnen de geannuleerde afspraken niet vervangen worden door een vaccinatie-afspraak met BioNTech/Pfizer?

Omdat dit vaccin al is gereserveerd voor andere mensen.

Ik ben gevaccineerd met AstraZeneca en maak me zorgen. Waar kan ik nu terecht?

U kunt hiervoor contact opnemen met het publieksnummer van het ministerie van VWS via 0800-1351.

Als mijn afspraak nu wordt geannuleerd, word ik dan t.z.t. opnieuw door mijn werkgever per brief uitgenodigd? 

Mensen die nu worden afgezegd, worden apart geregistreerd en ontvangen later een SMS-bericht van GGD GHOR Nederland om weer een nieuwe afspraak te maken. De GGD’en hopen zorgmedewerkers geboren in 1956-1960 die wél AstraZenaca krijgen, in week 15 alsnog gevaccineerd te hebben.

Wat betekent deze stop voor de snelheid van vaccineren in Nederland?

Het streven van de overheid is nog steeds dat in de tweede helft van mei alle 60-plussers en mensen met hoog medisch risico hun eerste vaccinatie hebben gekregen. En dat iedereen die dat wil begin juli tenminste 1 keer gevaccineerd is. Tot aan de zomer worden grote leveringen van de vaccins van BioNTech/Pfizer en Janssen verwacht. GGD’en, huisartsen en ziekenhuizen beschikken vanaf mei over voldoende (piek)capaciteit om 2,5 miljoen prikken per week te kunnen zetten.
Het tempo van prikken wordt uiteraard bepaald door de leveringen van vaccins.

Kan ik ergens nog meer informatie vinden?

Op de website van de Rijksoverheid staan uitgebreide vragen en antwoorden over het AstraZeneca-vaccin.

Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-over-vaccinatie-met-het-astrazeneca-vaccin