Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is informele zorg die mensen geven aan of ontvangen van een bekende, zoals de partner, ouders, kind, buren of vrienden. Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, geldzaken regelen, enzovoorts. Iemand geldt als mantelzorger als hij of zij minstens drie maanden of minstens acht uur per week zorgt voor iemand die hulpbehoevend is.